Anlægsgartner Gottlieb A/S
CSR-politik 2020

Respekt for mennesker og miljø

I Anlægsgartner Gottlieb A/S arbejder vi med respekt og ansvar for miljøet som en del af virksomhedens strategi. Og vi arbejder med passion, stolthed og hjerte.
Dét er grundlaget for vores CSR-politik og arbejde med FN’s verdensmål.

Ansvarligt forbrug og bæredygtighed
Vi er bevidste om hensynet til klima og bæredygtighed, når vi udfører vores opgaver, projekter og entrepriser. Samtidig ønsker vi som virksomhed at vise ansvar over for vores medarbejdere og at arbejde for en bæredygtig vækst i virksomheden.

Trivsel, kompetente medarbejdere & socialt ansvar
I Anlægsgartner Gottlieb A/S arbejder vi med faglig stolthed, passion og hjerte. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere, at udvikle vores medarbejdere i et ligeværdigt miljø, at skabe trivsel og at tage et socialt ansvar. Vores holdning er, at alle mennesker fortjener at få en chance på jobmarkedet.

Få her et overblik over vores indsats med virksomhedens CSR-politik i forhold til fem af de sytten FN-verdensmål, som vi har valgt at fokusere på frem mod 2030.

Download den fulde CSR politik her

Med venlig hilsen

Thomas Gottlieb
Adm. direktør

Klimabevis

Anlægsgartner Gottlieb A/S køber klimavenlig strøm, som er produceret af vedvarende energikilder.

Se vores bevis her

Anlægsgartner Gottlieb A/S arbejder med respekt, ansvar for miljø og bæredygtig udvikling

Fem udvalgte verdensmål frem mod 2030:

Vi tilbyder et sundhedsprogram, højner trivsel, sikkerhed og arbejdsmiljø

Vi tilbyder lige udviklingsmuligheder, individuelle kompetenceforløb og høj faglighed

Vi viser socialt ansvar, skaber lokale jobs, tilbyder udfordrede mennesker nye muligheder

Vi reducerer miljøbelastningen, skaber klimavenlige bymiljøer og regnvandsløsninger

Vi begrænser energi- og ressourceforbruget og genanvender, hvor det er muligt

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og fremtid for alle i 2030