LAR-løsninger – Lokal afledning af regnvand

Vi oplever et stigende behov for klimatilpassede løsninger, som kan sikre lokal afledning af regnvand.

LAR – lokal afledning af regnvand – dækker over et princip for, hvordan vi håndterer de stigende mængder af nedbør.

LAR er den del af klimatilpasningen, der handler om at forsinke, om nedsivning, fordampning, og transportere eller genanvende regnvand, hvor det falder og ikke føre overfladevand i kloaksystemet.

Gennem de seneste år har vi set en stigende tendens til mere ekstreme vejr, der kan medføre store oversvømmelser i områder med dårlig afledning eller anvendelse af overfladevand. Oversvømmelser, som kan medføre skader med store økonomiske omkostninger på selv mindre arealer. Derfor vælger virksomheder, boligselskaber og offentlige myndigheder at sikre deres områder mod oversvømmelse med LAR.

Forskellige LAR-løsninger

Vi etablerer LAR-løsninger for at undgå overbelastede kloaksystemer, som typisk giver oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. Der findes i dag mange forskellige LAR-løsninger, som man kan anvende – alt efter hvilken situation man står i.

Fx kan regnvand afkobles fra spildevandet. Regnvand fra tage og faste belægninger kan nedsives i regnvandsbede, lavninger og grøfter på en ejendoms areal. Regnvandet fra vejene kan også nedsives i regnbede, men vil i vinterperioden blive frakoblet på grund af forøget indhold af vejsalt.

Nedsivning: Etablering af læsninger med regnbede og bassiner, hvor vandet kan sive ned eller fordampe indtil der igen er plads i kloakken.

Forsinkelse: Etablering af bassiner og lignende.

Lokal anvendelse af regnvand: Med andre LAR-løsninger kan vi udnytte regnvandet til blandt andet vanding af anlæg og græsplæner.

  • LAR – lokal afledning af regnvand

Bestil vores konsulent

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er vi specialister i alle former for anlægsopgaver, herunder naturligvis LAR-løsninger. Vi sørger for hele tiden at være ajour med den nyeste viden. Vi har derfor uddannet vores egen regnvandskonsulent til både at rådgive om og projektere LAR-løsninger. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.

Processen er således:
• Vi kommer ud og besigtiger området og vurderer mulighederne
• Vi beregner en løsning og anbefaler en løsning
• Tilbudsgivning
• Vi udfører arbejdet

Eksempler på LAR Løsninger:
• Faskiner
• Nedsivning af regnvand
• Forsinkelsesbassiner, både åbne og lukkede
• Omfangsdræn og skybrudssikring
• Adgangsveje ved klimatilpasningsområder – over søer og åer

Projekter og referencer – LAR-løsninger

Hos Gartner Gottlieb har vi udført LAR-løsninger for flere have og boligforeninger. Her kan I se et udvalg af vores tidligere LAR-projekter.

Michael Thryesøe
Michael Thryesøe
Produktionsleder – Entreprise

Få et uforpligtende tilbud på TV-inspektion


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker