Effektiv fugtsikring af kælder

Fugt i kælderen kan skabe lugtgener og dårligt indeklima og det kan gøre jeres kælder nærmest ubrugelig. Er der samtidig fugt i fundament og sokkel, kan det på længere sigt forårsage alvorlige skader på jeres hus og udvikle skimmelsvamp. Har I en kælder? Så sæt tidligt ind, hvis I ser tegn på fugt.

Med omfangsdræn langtidssikres bygningerne mod kælderfugt. Vores fagfolk er specialiserede i nedgravning og etablering af omfangsdræn.

Opstigende grundfugt er et problem i en stor del af danske kældre

Typiske tegn på fugtproblemer i en kælder

 • Der lugter hengemt og af fugt og mug
 • Tekstiler, bøger m.v., som opbevares i kælderen er fugtige eller jordslåede
 • Mørke fugtskjolder på mure og mørke aftegninger på bjælker
 • Løs puds der krakelerer
 • Saltudblomstringer
 • Angreb af skimmelsvamp

Fugt i kælderen på ældre huse

Især ældre huse får problemer med fugt, enten permanent eller i perioder. Det sker ofte for huse, hvor der ikke er dræn omkring soklen og hvor kælder er etableret uden drænlag. På baggrund af mange års erfaring og analyser ved vi, at der er problemer med opstigende grundfugt i 90% af alle danske kældre. Har man problemer med fugt i kælderen, er det ikke bare sundhedsskadeligt at bruge rummet, det nedbringer også husets værdi.

Gode løsninger til fugtsikring af kælder

 1. Omfangsdræn med tilhørende efterisolering.
 2. Optimeret overfladeafvanding
 3. Indvendigt og udvendigt reparationer af murværk

Har du problemer med fugt i kælderen, så kan vi hjælpe dig med at løse det. Vores autoriserede kloakmestre og specialister har mange års erfaring med at fugtsikre kældre og håndtere vand og fugt, både ude og inde. Vi har en bred vifte af forskellige faggrupper, så vi kan altid sammensætte det helt rigtige team uanset opgavens omfang.

5 gode grunde til at fugtsikre din kælder

 1. Din bolig stiger i værdi
 2. Indeklimaet bliver markant bedre
 3. Kælderarealet kan udnyttes optimalt
 4. Varmeregningen reduceres
 5. Levetiden på din bolig forlænges
Michael Thryesøe
Michael Thryesøe
Produktionsleder – Entreprise

Få et uforpligtende tilbud på TV-inspektion


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker