Regnvandsløsninger

Klimaforandringerne medfører større mængder nedbør, og særligt de københavnske kloakker er udfordrede. Det gør, at veludførte LAR-projekter, som leder regnvandet væk, bliver mere og mere nødvendige.

LAR (lokal afledning af regnvand)
Vi implementerer LAR-løsninger for at undgå overbelastede kloaksystemer, der giver oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. Vi bruger forskellige løsninger til vandafledningen, fx. regnvandsbede, primært baseret på nedsivning, fordampning eller tilbageholdelse af vand, indtil der igen er plads i kloakken. Vandet kan desuden benyttes til vanding af havens beplantning.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er vi hele tiden ajour på den nyeste viden og teknologi inden for vores fag. Du får en af vore uddannede regnvandskonsulenter som rådgiver, når vi projekterer og udfører LAR-projekter.

  • Vi hjælper med regnvandsløsninger
  • LAR er en af flere regnvandsløsninger

Du kan få hjælp til:

– Rådgivning, projektering og udarbejdelse af LAR-projekter, der afleder regnvandet
– Dialog med kommune ift. bygge- og tilslutningstilladelser og andre ansøgninger

Hvilken løsning, der fungerer bedst i det enkelte tilfælde, afhænger af nedsivningspotentialet på stedet, lokale forhold samt dine ønsker og behov. Du kan få alt fra simple til mere avancerede LAR-løsninger til virksomheder, kommuner, foreninger, og offentlige regioner.

  • lokal afledning af regnvand for privatkunder

Eksempler på opgaver:

  • Faskiner
  • Nedsivningsanlæg til regnvand
  • Forsinkelsesbassiner, både åbne og lukkede
  • Omfangsdræn, skybrudssikring, udskilleanlæg (se også menupunktet Kloakservice)

Få en snak med vores regnvandskonsulenter og bliv inspireret til, hvordan I fx. genanvender regnvandet til vanding.

Mikael Saugmann Olesen
Mikael Saugmann Olesen
Driftsleder, privathaver

Indhent et tilbud på LAR-løsninger


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker