Gårdsanering og byrumsfornyelse

Anlægsgartner Gottlieb A/S er specialister i at skabe levende og inspirerende by- og gårdrum, som indbyder til leg, rekreation og fordybelse. Vi udfører offentlige byfornyelsesprojekter og anlægger fællesarealer for blandt andet kommuner, forsyninger og andre offentlige bygherrer og i evt. samarbejde med boligforeninger

Kontakt os i dag, og hør mere om, hvad vi kan tilbyde inden for gårdsanering og byrumsfornyelse.

Funktionelle og fremtidssikrede by- og gårdrum

Byfornyelse og grønne gårdmiljøer hænger tæt sammen med livskvalitet. Anlægsgartner Gottlieb A/S hjælper med at omsætte beboeres drømme og ønsker til rekreative, grønne gårdhaver, der kan skabe nye fællesskaber og øget livskvalitet.

Vi har idéerne til byrum, som beboere kan bruge til ophold, leg og fordybelse – byrum, der kan fungere som oaser i det travle bybillede.

Vi etablerer udemiljøer, hvor der både er tænkt på brugen af området og på, hvordan regnvand kan håndteres – og måske bruges som en ressource.

Det vil sige fremtidssikrede løsninger, hvor beplantnings- og belægningsarbejder er gennemtænkt og fagligt i orden.

Anlæg og pleje af gårdhaver – byfornyelse og gårdrenovering fra ende til anden

Som anlægsgartnere og entreprenører med mange års erfaring står vi både klar med indledende inspiration og idéer samt selve etableringen af jeres byrum. Med vores store ekspertise inden for kloakservice, kan vi ligeledes stå for at udtænke og etablere klimatilpassede byrum, som er gearet til at modstå skybrud og 10 års hændelser.

Vi kan blandt andet bistå med:

Etablering af omfangsdræn
Skybrudssikring
LAR løsninger – lokal afledning af regnvand
Jord- og gravearbejde
Belægning
Beplantning
Ejendomsservice
Beskæring

Vi kan med andre ord stå for både det æstetiske og funktionelle, ligesom vi også kan tilbyde assistance til den efterfølgende vedligeholdelse. Dermed er I altid sikret både fremtidssikrede og funktionelle byrum, når I overlader opgaven i hænderne på Anlægsgartner Gottlieb A/S.

Fra grå gård til grøn gårdhave – rekreative og rolige rum i byen

I dag bruger vi byrummene på en helt anden måde, end vi gjorde i første halvdel af 1900-tallet. I gamle dage var de centrale byområder, noget man flyttede fra – og baggårdene var grå, indelukkede og beskidte rottereder, som de færreste havde lyst til at opholde sig i. Det var ligeledes de færreste, der stillede krav til fornyelse af grå byrum – i stedet flygtede de ud i forstæderne, hvor der var højere til himlen, mere albuerum og grønnere miljøer.

I dag stiller vi derimod høje krav til vores byrum. Byrum skal være rekreative områder, hvor både børn og voksne har lyst til at opholde sig. Mørke og grå gårde hører fortiden til – grønne gårdhaver og rolige, rekreative rum i byen er fremtiden.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S står vores erfarne medarbejdere klar med både rådgivning og kyndig udførsel, hvis I vil have hjælp til at skabe mere tidssvarende by- og gårdrum.

Indhent tilbud på anlæg af gårdhaver og byrumsfornyelse

Vil I høre mere om, hvordan Anlægsgartner Gottlieb A/S kan skabe inspirerende by- og gård for jer?

Kontakt os i dag, og indhent et uforpligtende tilbud på, hvordan vi kan hjælpe jer med byrumsfornyelse og gårdhaverenovering.

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på kloakservice hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan I altid kontakte vores fagfolk for at indhente et uforpligtende tilbud på vores professionelle kloakservice. Vores mandskab står klar til at besvare alle jeres spørgsmål og rådgive jer omkring de bedste løsninger til netop jeres behov og ønsker. Vi sørger for at tilbyde løsninger, som imødekommer alle jeres krav og forventninger til en professionel kloakservice.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker