Inventar til uderum, parker, legepladser og gårdmiljøer

Inventar med god og lang holdbarhed, der samtidig er med til at danne rammerne og skabe socialt samvær og liv i det offentlige rum. Når vi har mulighed for at vejlede kunden, holder vi bæredygtighed for øje.

Udendørsinventar kan sammen med de grønne omgivelser skabe smukke, inspirerende og indbydende uderum og være retningsgivende for rummenes funktion og brug.

Med det rette inventar kan udendørs arealer løftes til spændende uderum, der får nyt liv og flere funktioner. Det kan også kan være medvirkende til at skabe en stemning og sætte nogle retningslinjer for, hvordan rummet skal bruges. Bænke med borde indbyder til socialt samvær og fællesskab og små hyggelige siddepladser giver plads til fordybelse og ro. Legepladser, træningsanlæg og motorikbaner inspirerer til bevægelse, leg og aktivitet.

Kontakt Anlægsgartner Gottlieb A/S for ideer og gode råd til jeres næste uderum

Rådgivning inden projektstart skaber tryghed

En opgave hos os starter altid med en grundig gennemgang af jeres behov og ønsker og en efterfølgende rådgivning. Vi afsøger altid løsninger, der efterlader så lille et aftryk på naturen og klimaet som muligt. Det kan også være alternative løsninger, som fremtidssikrer områder mod stigende nedbør og klimaforandringer. Vi arbejder blandt andet med permeable belægninger, LAR og skybrudssikring. Ligeledes arbejder vi med beplantning og anlæg.
Alle vores projekter har et fremtidsperspektiv, der sikrer en lang levetid – også i forhold til klimaforandringer.

Den bæredygtige legeplads

Legearealer for børn skal så vidt muligt skabes på præmisser, der efterlader vores planet i god stand til børnene, når de bliver voksne. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S går vi forrest med at indtænke bæredygtige løsninger i projekterne. Vi arbejder med langtidsholdbare materialer, el-drevne maskiner, solceller, genbrugsmaterialer og artsvenlig beplantning.

  • TV-inspektion er en fordel ifm. ejendomshandel

Anlægsgartner Gottlieb A/S tænker legepladser ind det eksisterende uderum

I forbindelse med dialogen med en bygherre om anlæg af eller renovering af legeplads, ser vi altid på områdets eksisterende terræn og beplantning, samt kommer med idéer og inspiration til, hvordan det bedst udnyttes og legepladsen tilpasses, så den indgår i det eksisterende uderum. Der er mange forskellige muligheder, når der skal etableres en legeplads og vi indgår gerne i dialog om målgruppe, ønsker og behov. Skal det være en naturlegeplads, som smelter sammen med beplantning og terræn, eller er der behov for et indhegnet område, som er afskærmet fra fx. trafik.

Vi har et tæt samarbejde med leverandører af inventar til legepladser, og vi indgår altid i tæt dialog med specialisterne, under bygge- og anlægsprocessen.

Anlægsgartner Gottlieb A/S kan hjælpe jer med etablering af:

– Legepladser og aktivitetsområder
– Alle former for byrumsinventar
– Udendørs fitness- og træningsanlæg
– Terrasser, trapper og niveauer i træ
– Samarbejde med specialister i inventar og specialdesignede bænke

  • TV-inspektion er en fordel ifm. ejendomshandel

Eksempler på inventar til uderum:

Bænke, borde og siddepladser
Legeredskaber
Træningselementer
Cykelparkering og skure
Overdækning og halvtag
Affalds- og papirkurve
Stigbomme og pullerter
Affaldsløsninger herunder nedgravede containere

Projekter og referencer – Inventar til uderum, parker, legepladser og gårdmiljøer

Udforsk vores tidligere projekter, hvor vi har løftet uderum med forskellige løsninger der passede til deres behov.

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på kloakservice hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan I altid kontakte vores fagfolk for at indhente et uforpligtende tilbud på vores professionelle kloakservice. Vores mandskab står klar til at besvare alle jeres spørgsmål og rådgive jer omkring de bedste løsninger til netop jeres behov og ønsker. Vi sørger for at tilbyde løsninger, som imødekommer alle jeres krav og forventninger til en professionel kloakservice.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker