Fugtsikring af kældre i erhvervsejendomme mf.

Fugt i kælder og fundamentet kan både være sundhedsskadeligt og med til at forringe ejendommens værdi. Er der tegn på fugt i ejendommens kælder og/eller fundament, så anbefaler vi, at I får en fagmand til at foretage et fugttjek. Især ældre ejendomme har problemer med fugt, enten permanent eller i perioder. Fugt i fundament og sokkel kan på længere sigt forårsage alvorlige skader på ejendommen og føre til skimmelsvamp.

Opstigende grundfugt er et problem i en stor del af danske kældre

Der er en forklaring på fugtproblemer

I mange ældre bygninger er fugt i kælderen et midlertidigt problem, som med tiden bliver tilbagevendende. Det kan både skylde ejendommens alder og manglende fugtsikring. Det kan også være ændrede klimaforhold, så som skybrud, der er med til at sætte kloaksystemer og afløb under pres. Uanset årsagen, så skal fugtproblemer i ejendommens fundament og kælder tages alvorligt, da det ikke forsvinder af sig selv, men på længere sigt kan gøre stor skade på ejendommen.

Mulige årsager til fugtproblemer i kældre

  • Omgivende jord som ikke afvandes tilstrækkeligt
  • Højtliggende vandspejl, enten permanent eller midlertidigt
  • Problemer med afløb eller stoppede dræn
  • Et kloaksystem, som er under pres ved skybrud
  • Oversvømmelse af omkringliggende område, permanent eller periodisk

Professionel fugtsikring af kælder og fundament

Er der problemer med fugt i ejendommens kælder, så kan vores specialister hjælpe. De har mange års erfaring med at fugtsikre kældre og håndtere vand og fugt, både ude og inde.

Anlægsgartner Gottlieb A/S består af engagerede fagfolk inden for anlæg og kloakering. Alle med en stærk faglighed, specialviden og en dedikation til at samarbejde, så enhver opgave løses med høj kvalitet og holdbare løsninger både over og under jorden uanset opgavens omfang.

Anlægsgartner Gottlieb A/S er autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre og Dansk Industri.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi solid erfaring og ekspertise inden for lokal afledning af regnvand og skybrudssikring.

Ekstrafundering

Oftest er der udfordringer med dybden af fundamenter på gamle bygninger for at komme ned i korrekt dybde med vores dræn. I sådanne tilfælde kommer vi altid med løsningsforslag evt. i samarbejde med en geotekniker, hvilket giver det bedste udgangspunkt for bygherre på både kvalitet og økonomi. Vi sikrer, at ekstrafundering og anlægsudgravninger altid overholder Danske Standarder for at komme i korrekt dybde.

Rådgivning og grundig dialog inden projektstart

Med en indgående viden og bred faglig ekspertise har vi erfaring i at yde rådgivning også inden projektstart. Vores stab af fagfolk hjælper med at skabe fuldt overblik over alle projektets faser – også ved projekter i større skala med høj kompleksitet.

Fremtidssikre løsninger

Vi afsøger altid løsninger og muligheder, der efterlader mindst muligt aftryk på naturen og klimaet. Det kan også være alternative løsninger, som fremtidssikrer området mod høje mængder regnvand og klimaforandringer.

Ved nybyggeri af f.eks. en ny lagerbygning, kan der være mange penge at spare ved at nedgrave et omfangsdræn. Her etableres omfangsdrænet sammen med udgravningen til fundament. På den måde holdes udgifter og gener nede i forhold til efterfølgende udgravning af for eksempel belægningsarealer.

Overvej i særlig grad et omfangsdræn, hvis der opleves oversvømmelser eller dårlig nedsivning af regnvand i området. Her vil det ofte være rentabelt at etablere omfangsdræn.

Projekter og referencer – Fugtsikring af kælder

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Få et uforpligtende tilbud på strømpeforing

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak for en faglig vurdering og et eventuelt prisoverslag på ledningsrenovering.

Med vores mangeårige erfaring med kloakservice kan vi altid sammensætte en løsninger, der imødekommer jeres behov.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker