Strømpeforing

Vedligehold, renovering og rottesikring af eksisterende kloakrør – uden opgravning.

Kloak-renovering kan for mange husejere opleves som en større operation. Men der kan være god grund til at forebygge og vedligeholde kloaknettet. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi flere muligheder – der kræver mindre opgravning, og som kan løses enkelt og effektivt.

Strømpeforing er en fordelagtig og prisvenlig metode til at renovere beskadigede kloakker uden at skulle grave kloaknettet op.

Anlægsgartner Gottlieb A/S gennemfører strømpeføringen fra brønd til brønd eller i stikledninger. Renoveringen udføres inde fra eksisterende kloakledninger, med minimal opgravning og dermed minimal efterfølgende reetablering af overfladebelægninger. Det afkorter ofte renoveringsperioden, der ikke er indgribende i forhold til plads og adgangsveje som opgravning ved traditionelt kloakarbejde. Dermed medfører det mindre gener for beboere.

Ved strømpeforing etableres et nyt rør i den eksisterende kloak.

Korrekt udført strømpeforing har lang holdbarhed. Metoden er både enkel og effektiv og giver ledningsnettet en solid beskyttelse mod blandt andet trærødder og rotter.

Vi har altid fokus på at løse opgaverne mindst indgribende som muligt.
Med strømpeforing og punktrenovering er det ofte muligt at renovere uden opgravning.

Kim Mundberg, salgs- og driftsdirektør, Faglig ansvarlig kloakmester

TV-inspektion: Tryghed og overblik

Vished om opgavens omfang giver tryghed og overblik – og vi undgår unødige komplikationer undervejs. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi som autoristeret kloakmester stor erfaring med at bruge TV-inspektion af kloak og rørledninger af alle typer. Dermed identificeres skadens omfang, inden en eventuel renovering sættes i gang.

TV-inspektionen er en moderne, sikker og effektiv måde at undersøge kloaksystemer på. Der føres et digitalt kamera ind i kloakledningen, hvorfra vores TV-operatører har mulighed for at inspicere og vurdere tilstanden på indersiden af røret.

Vi anbefaler TV-inspektion ved mistanke om brud på kloakledninger, ved rotteangreb og ved tilbagevendende problemer med tilstoppede rør.

  • Strømpeforing er en form for kloakrenovering
  • Autoriseret kloakmester med ekspertise i bl.a. kloakseparering

Skybrudssikring
Strømpeforing og punktrenovering
Omfangsdræn
Brøndrenovering
Regn- og spildevandskloakering
Fugtsikring af kælder
TV-inspektion
Forsikringsskader

Forebyggelse af skader på kloakledninger

Anlægsgartner Gottlieb A/S har lang erfaring med vedligeholdelse af kloakker. Tilbagevendende problemer med rotter og tilstopning er ofte tegn på skader, der, hvis de ikke bliver håndteret, langsomt vokser sig større. Med løbende undersøgelse af kloaknettet sikres vores kunder fuld tryghed og risikoen for uforudsete skader minimeres.

Kontakt os for rådgivning vedrørende forebyggelse og renovering af kloak, rør- og faldstammer.

Strømpeforing af ventilation, faldstammer og gulvafløb

Som autoriseret kloakmester tilbyder Anlægsgartner Gottlieb også strømpeforing af faldstammer, ventilationskanaler og gulvafløb.

Ligesom ved foring af kloakker, anvendes samme effektive metode i kanalerne på henholdsvis faldstammer, gulvafløb og ventilationssystemer.

Med strømpeforing er det muligt at renovere faldstammer og kloaksystemer uden nedbrydning af vægge, ophugning af gulve, fjernelse af skabe, omlægning af eksisterende installationer eller opgravning. Strømpeforing anbefales som en effektiv og enkel renovering med minimale gener for bygningens brugere.

Eksempler på opgaver:

  • Strømpeforing fra brønd til brønd
  • Strømpeforing i stikledninger
  • Renovering af beskadigede eller forskudte rørsamlinger
  • Rørtætning
  • Utætte vandledninger
  • Ventilationskanaler

Punktrenovering

Når der er tale om mindre skader på en kloakledning, kan man ofte nøjes med en punktrenovering, hvor man kun laver reparation på netop det beskadigede sted.

Er der ikke behov for renovering af det komplette afløbssystem eller længere rørstræk, kan en partliner, som er en punktrenovering, være tilstrækkelig. En partliner er hurtig at montere, har samme styrke som en strømpeforing og har lave omkostninger set i forhold til en opgravning.

Typiske punktrenoveringsopgaver:

Rørbrud på:
Regn- og spildevandsledninger
Drænrør
Faldstammer m.v.

Indtrængning af:
Rotter
Rødder
Vand

Afblænding af:
Stikledninger

Michael Thryesøe
Michael Thryesøe
Produktionsleder – Entreprise

Få et uforpligtende tilbud på TV-inspektion


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker