Arborist

Mangler I professionel assistance til træfældning, kan I med fordel benytte jer af en af Anlægsgartner Gottliebs arborister. Vi hjælper med en række services for jer og har en hel arboristafdeling til specifikt at hjælpe med træfældning og naturpleje.

Arboristafdelingen tilbyder bl.a.:

 • Træpleje
 • Beskæring
 • Kronestabilisering
 • Pleje af ældre træer
 • Biologisk korrekte beskæringsteknikker

Hvad er en arborist?

Navnet arborist kommer af det latinske arboretum, der betyder ‘sted med træer’ – og I kender måske ordet arboret, der er en anlægning af træer med fokus på forskning af skovbrug og botanik.

En arborist arbejder på samme måde med pleje af træer – både i form af beskæring, træfældning og andre former for pleje. Anlægsgartner Gottliebs arborister har også speciale i at klatre i træer, og vi kan derfor hjælpe med alt, hvad der har med pleje af træer at gøre.

Hvad kan en arborist gøre for jer?

Står I med et træ, som I ikke ved, hvad I skal gøre med, kan det være en fordel at få en arborist til at kigge på det. Vi hjælper nemlig med alle mulige og umulige problemer.

Det kan være hjælp til stammer eller kroner, der står skævt, spidse grenvinkler, indvokset bark eller unormalt lange grene. Det kan også være, at dit træ har sår, revner, døde grene, små blade eller ingen tilvækst. Der kan være skader på stammen, kronen af træet eller roIdløbet. Måske er roden ved at slippe som følge af kraftig blæst, eller på grund af det vandområde, det står i?

Problemerne kan være mange, men vi har erfaring med det meste og ser det som vores pligt at holde dit træ sundt og raskt på biologisk korrekt måde.

Har I brug for en arborist, eller har I andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42, pr. mail på cwf@gartnergottlieb.dk eller via kontaktformularen. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

Mere end træfældning

Arborister kan hertil også hjælpe med den generelle naturpleje af jeres udendørsområder. Har I brug for slåning af besværlige grønne arealer, skråninger eller enge, kan vi træde til og samtijerhjælpe med en mere naturlig flora i jeres jordbund. Her kan det være brugtbart med rydning eller udtynding af træer og buske samt bekæmpelse af invasive arter – som for eksempel bjørneklo og japansk pileurt. Udrydning af disse ting kan udover en forbedring af den naturlige flora også hjælpe med at give flere levesteder for små, truede dyrearter.

Læs vores Arborist brochure her

Hvad kan en arborist hjælpe med?

En arborist kan hjælpe med den generelle naturpleje af jeres erhvervsudendørsområde. Mere specfikt kan en arborist f.eks. hjælpe med at klare følgende ting:

 • Plantning af træer
 • Træbiologi
 • Vitalisering af rødder
 • Træsygdomme
 • Svampearter og andre skadevoldere
 • Træfældning
 • Rodfræsning
 • Rydning af alt fra buske til store træer
 • Plejning af vandløb, vådområder og engområder
 • Plejning af fortidsminder, stengærde, gamle volde og fredede områder

Alt i alt kan vores arborister hos Gottlieb altså hjælpe jer med rigtig mange besværlige ting, der ikke er ligetil at klare på egen hånd.

Kontakt Anlægsgartner Gottlieb A/S

Vi bryster os af at være et professionelt team af dygtige medarbejdere, hvilket er jeres sikkerhed for et ordentligt arbejde med dit erhvervs udendørs problemstillinger.

Kontakt os derfor på telefon 46 41 44 42, pr. mail på cwf@gartnergottlieb.dk eller via kontaktformularen. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

Casper Frydenlund
Casper Frydenlund
Driftsleder – Arborist & Natur/Kulturpleje

Sjælland

Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

+45 46 41 44 42

Få et uforpligtende tilbud

  Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på cwf@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.