A/B Hessensgade/Polensgade, Kbh. S

Adresse: Polensgade 11, 2300 København S
Bygherre: A/B Hessensgade/Polensgade
Rådgiver: Bang og Beenfeldt A/S, Rådgivende ingeniørfirma FRI
Anlægsperiode: Maj 2020 til juni 2021
Entreprisesum: DKK 2,5 mio.
Projektbeskrivelse:
Renovering af belægninger, membraner mv.

Rydning- og jordarbejder:

 • Rydning af eksisterende asfalt, 23m3 ,kl. 1 muldjord 120m3, og eksi. Bund og belægning 1100m2
 • Rydning og bortskaffelse af jord kl. 3 og 4, 150m3
 • Rydning og bortskaffelse af eksi. membraner og isolering, 40m3
 • Rydning af eksi. affaldsskur, Sveller, 5ton Kældernedgang
 • Kældernedgang lukket, opmuret i blokke, og efterfølgende isoleret
 • Ny kældertrappe, eksisterende vanger genanvendes

Afvanding og kloak:

 • Tilretning af 8 regnvandsbrønde ift. belægninger og græsarealer
 • Udskiftning af rist på sandgangsbrønd og tagnedløb i støbejern
 • Udskiftning af rundt Ø600 dæksel til nyt firkantet Ø600 dæksel
 • Etablering og tilslutning af rør til eksisterende sandfangsbrønd fra tagnedløb på det nye skur
 • Etablering og tilslutning af trækrør til eksisterende pumpebrønd

Belægninger og Smedearbejder:

 • Levering og etablering af belægning: Sort og grå kinesisk granit med stokhugget overfalde, 600m2
 • Levering og genopretning af bærelag SG2, 12m3
 • Opkant i stål mellem græsarealer og brandvej 18cm høj, 75m
 • Etablering af kantsten i kløvet granit
 • Udgravning, bundopbygning og udlægning af asfalt
 • Stålkant 6mm langs facade som grænse til belægning. 40m.

Beplantning og etablering af græs og beplantning:

 • Opbygning af græsarealer, vandregulerende lag, muld, sået græs 540m2
 • Plast græsarmering langs facade 45 x 2 meter
 • Levering og plantning af buskbeplantning
 • Etablering af Sedum på nye skure, 50m2

Inventar og Skure:

 • 2 Cykel- og containerskure opdelt på langs, inkl. levering og montering af 3 cykelholdere til 2 cykler
 • Levering og montering af 3 gitterlåger, hver låge opdelt i ”cykellåge” og stor låge. Med systemlås.
 • Levering og opsætning af trådhegn i 180 cm højde. I alt 121 m
 • Termowood tag til Sedum.
 • 4 Bænke i massiv træblok som egetræ 40x50x200
 • 8 plantekasser til placering på græsset, lærketræ. 90x120cm

Membraner og isolering:
– Etablering af lags membran svejst, og 75mm isolering 1000m2
– Levering og montering af klemskinner
– 77 mm. isolering under græsarealer, som eksisterende.