Botanisk Have  – renovering af stier

Projektbeskrivelse

I Botanisk have har vi, for Københavns Universitet, udført en gennemgående renovering af stierne i Botanisk have. Renoveringen foregår over 3 år, i 3 etaper. I 2023 har vi udført etape 1, som inkluderer områderne Det Danske Kvarter, Birkebakken og Pergola.

Igennem arbejdet i Botanisk Have, har vi måtte grave meget forsigtigt, for at passe på de sjældne og fredede planter og træer der vokser på grunden.

Alle eksisterende stier er blevet ryddet, hvorefter der er etableret ny bundopbygning og funktionelle stier i slotsgrus. Kanterne på stierne er ligeledes blevet optaget og fastgjort igen, ligesom der er etableret vandrender til at håndtere den stigende regnmængde.

Haven har været åben for offentligheden igennem hele renoveringsperioden, så vi har spærret af med byggepladshegn omkring alle stier og indgange.

Vi har desuden varetaget AMK-B rollen på sagen, herunder opdatering af PSS, anmeldelse af arbejdspladsen til
arbejdstilsynet, samt sikkerhedsrunderinger hver 2. uge.

Adresse: Gothersgade 128, 1123 København K.

Bygherre: Københavns Universitet

Rådgiver: Dissing+Weitling A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Årstal: 2023-2025

Entreprisesum: DKK 13 mio

Sikkerhedsarbejde: AMK-B

Resumé

 • Rydning af eksisterende Slotsgrusbelægning: Fjernelse af den eksisterende belægning.
 • Optagning af granitkansten: Fjernelse af granitkanterne.
 • Bortkørsel af jord (kl. 1-4): Fjernelse og bortskaffelse af jord i forskellige kvaliteter.
 • Levering og etablering af bundsikringsgrus: Placering af gruslag under belægningen for stabilitet og dræning.
 • Brosten: Stenblokke brugt til mønstre eller kantafgrænsninger.
 • Granitkantsten sat i beton: Kantsten, der definerer belægningens kant og er fastgjort i beton.
 • Vandrender: Kanaler eller afløb til at lede vand væk fra belægningen.
 • Levering og udlægning af slotsgrus: Placering af slotsgrus som hovedbelægning.
 • Levering og udlægning af GAB og OB: Levering og udlægning af forskellige typer gruslag.
 • Levering og udlægning af muld: Placering af jordbund til landskabsarbejde.
 • Levering og sætning af linjedræn: Installation af dræn for at lede vand væk.
 • Levering og etablering af sandfangsbrønde: Installation af brønde til opsamling af sand og affald.
 • Etablering af kloakrør Ø110 og drænrør Ø80: Installation af kloak- og drænrør med forskellige diametre.
 • Levering og opsætning af inventar: Installation af forskellige anlægselementer som bænke, lamper, skraldespande osv.