Frederikssund Idrætsby – Aktivitetsplads

Adresse: Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund

Bygherre: Frederikssund Kommune

Landskabsarkitekt og rådgiver: Schul Landskabsarkitekter

Årstal: November 2020 til maj 2021

Entreprisesum: DKK 2,8mio.

Projektbeskrivelse:
Entreprisen indeholder jord – og belægningsarbejder samt kloakarbejder i forbindelse med etablering
af faldunderlag, belægninger, etablering af støttemure, ramper og trapper samt inventar til
aktivitetspladsen.
Anlægsgartner Gottlieb A/S varetog arbejdsmiljøkoordinator-funktionen på projektet

Rydning- og jordarbejder:

 • Regulering af eksisterende bundsikrings- og stabilgruslag, 2.500 m2
 • Terrænregulering og genetablering af græsplæne, på sydlig del af projektet, 1.000 m2
 • Opbrydning, skæring og bortskaffelse af PA lag, på nordlig del af projektet, 35 m2
 • Opgravning og flytning af jord, 572 m3

Afvanding og kloak:

 • Etablering af 200 meter dræn Ø80
 • Etablering af 2 stk. snydebrønde Ø315 inkl. ledning og rist
 • Etablering af 1 stk. Ø315 SF-Brønd
 • Udlægning af 190 m trækrør Ø50

Bundopbygning:

 • Udlægning af bundgrus 0/64, 1.450t
 • Etablering af SGII som regulerende underlag til gummi faldunderlag, 640t
 • Udlægning af sandfyld på stor skråning, 264t

Belægninger/Støttemur:

 • Stor skråning udført i in-situ støbt beton, 295 m2
 • Etablering af asfaltbelægning på flg. områder:
  – Forsænket bane, 128 m2
  – Ramper, i alt 140 m2
 • Etablering af L-støttemure i beton h 600 mm og h 800 mm, hhv. 22 og 27 lbm
 • Etablering af stålkanter:
  – Tykkelse: 8mm, 580 lbm
  – Tykkelse: 10mm, 50 lbm
 • Etablering af 7 trapper, trinstørrelse b:300 h:200, i varierende bredde og højde, i alt 175 lbm