GF Porcelænshaven (Fajancehaven)

Total gårdhave renovering.

Adresse:
GF Porcelænshaven
Porcelænshaven
2000 Frederiksberg

Bygherre: GF Porcelænshaven

Landskabsarkitekt: Marianne Levinsens Landskab

Årstal: 2018/2019

Entreprisesum: 1 mil

Projektbeskrivelse:

Der er ryddet og bortkørt 620 m2 eksisterende fliser, samt eksisterende bede. Eksisterende stabilgrus og muld er blevet genanvendt. Derudover er der suppleret med taghave jord fra Solum.
Kørerfaste stier er blevet suppleret med ny stabilgrus, der er anlagt nyt sti forløb etablerede med slotsgrus i alt. 500 m2.

Plantning af 30 stk stører træer opbundet med 2 stk. opbindingsstokke, heriblandt Kirsbær-, Robinie- og æbletræer. Yderligere er der plantet 98 træagtige hortensia og 30 kirsebærlaurbær, 15 forskellige græssorter (over 500 stk). Derudover en masse forskellige stauder.

Udvidelse af vejkasse for større køretøjer omfatter opbygning af ny bundsikring med efterfølgende udlægning af slotsgrus.

Etablering af 60 meter dræn og riste tilslutning via ny brønd til eksisterende rist og brønd. Etablering af overfladedræn i græsarealet tilkoblet eksisterende sandfang, opbygget som stenkasse med fibertex, dræn, drænsten og afslutningsvis muld.

Udførsel af sivvandingsanlæg med tidsstyring via app.