Hvidovre Hospital, Midlertidige grus parkeringsarealer

Adresse:
Hvidovre hospital, Kettegård alle 30, 2650 Hvidovre

Bygherre:
Region Hovedstaden
Center for Ejendomme
Plan og Byg, sektion 3
Byggesektion 3

Rådgiver: Hvidovre Hospital Byggeafd.

Årstal: 2019

Entreprisesum: 1.1 mio.

Projektbeskrivelse:
Etablering af 2 nye midlertidige grus parkeringsarealer til 55 og 11 biler samt ny indretning af eksisterende tagparkeringsareal.

Midlertidig parkeringsplads p6

Fjerne flisebelægning på græsareal
• Flisebelagt gangsti fjernet og bortskaffede.

Afgravning og bortskaffelse af græs og jord
• Der er afgravet og bortskaffede jord på hele arealet, 850 m3 klasse 2 og 3 jord som er kørt til depot.

Etablering af grus belægning
• Oprettede gammel grus underlaget, etablerede og afrettede med ny grus belægning med fald for regnvand.

Etablering af fodhegn
• Etablerede fodhegn på parkeringspladsen.

Skiltning på parkeringsplads
• Opsat nye skilte med parkeringsinformation.

Etablering lys
• Etablerede og tilslutning 2 lygtepæle.

Etablering af opmærkning for hver p-bås
• Hvidmalet herregårdssten nedlagt i grus belægning som markering.

Ny indretning af tagparkering p4

Eksisterende op stribning overmales
• Den eksisterende op-stribning overmales med grå sten maling
• Ny op-stribning af p-båse udføres med hvid sten maling