Gyldenrisparken Blok 31

Nyetablering af lege- og opholdsareal for Københavns Kommunes børnehave, Amagerbrogade 262, 2300 Kbh. S. Udført som underentreprise i 2013/2014.

Adresse: Amagerbrogade 262, 2300 København S

Landskabsarkitekt: Vandkunsten

Rådgiver: Wissenberg Årstal: 2012-2013

Entreprisesum: 11 mil.

Projektbeskrivelse:

Bundsikring og bærelag
• 2000 m2 Ds401 Bundsikring og 0-32 stabilgrus i varierende tykkelser tilpasset til trafikklassen.

Kantsten
• Albertslund kantsten15x60x30/20 med flere radius kantsten, 200 lbm.
• Albertslund elementer, 50 lbm sat som trappe.

Jernkanter
• Ubehandlet båndstål 150*8mm fast støbt på spyd – 200 lbm.

Belægninger
• 30*60 cm betonfliser i halvforbandt og blok forbandt, grå 150 m2.
• Beton klinke i sildeben M2, Siena 600 m2.
• Chaussesten københavner mix som belægning og vandrende, 50 m2. Sat i lige forbandt.
• Søstenbelægning udlagt langs facader. 150 lbm.
• Slotsgrus belægning som stisystemer 50 m2.
• Gummi belægning som faldunderlag i orange udlagt i sammenspil med betonflise. 60 m2.
• Faldunderlag som faldgrus, 60 m2. Godkendt med certifikat.
• Knoldebro sat på skråning i kombination med store marksten, 40 m2.

Terrænmurer
• In situ murer i varierende højder fra 1,5 meter til 5 meters højde. In Situ murerne er udført med glas mellem fagene. Ca. 125 meter mur er udført.

Trapper
• Betontrin 60*40*15 i sienna, 60 lbm.
• Trætrapper i bankirai træ, vanger og stolper i tryk imp. Fyrretræ, 3 trapper á 6 trin.
• Træterrasse i bankirai træ, 30 m2.

Terræninventar
• Buet stålstakit 150 cm højde, 15 lbm.
• Trådhegn 125 cm højde, 20 lbm.
• Gitterporte, 2 stk.
• Skure, 4stk inkl. konstruktion tegning beregning for afstivning – vindkryds. Udført i Jatoba hårdttræ, tag udført med tagpap.
• Håndlister ved trapper samt værn ved terræn murer, udført i stål.
• Træ dæk udført i bankirai
• Bænkesæder udført i bankirai
• Cykelstativer som Hitsa-hejls, 40 pladser
• Elefant Skraberiste15*30 mm masker, ved indgangsdøre, 9 stk.
• Multibane 12*18m, med bander faste gittermål, basket kurve samt opstribning.
• Legehuse udført i ubehandlet nåletræ, med sort træbeskyttelse.
• Robinie stol med gummidæk-ringe 60 stk.
• Møbler, affaldskurve, udekøkken.
• Solsejl, 5 stk. af knyttet HDPE.

Råjord og muldarbejder
• Grubning af alle plantearealer.
• Levering af plantemuld, samt systemmuld til taghave.
• Muldjordsløsning, kultivering, planering og stensamling på alle kommende plantearealer.

Plantning
• Gravning af plantehuller, samt levering af kantplader.
• Levering af vandingssystem, opbinding.
• Jorddækning med dækbark 40.
• Levering og planter, træer og græsser. Samt plantning.
• Pleje- og vedligeholdelse i afhjælpnings år (1år).
• Rullegræs, 70 m2.

Taghave
• Trædæk udført i bankirai på over 600m2. Udlagt på beskyttelsesdug og efterfølgende opklodset på justerbare flisefødder fra Byggros.
• Legeplads med kunstgræs som faldunderlag, 100 m2.
• Legeudstyr(fuglerede gynge, vippedur, skurer)
• Plantekasser i 10 mm Cortensstål med afrundede hjørner. I lagt taghavemuld og tilplantet med
stauder, krydderurter og div prydplanter.
• 60×60 fliser udlagt på flisefødder og tagbeskyttelsesdug, ca. 500 m2.

Kloakarbejde
• Nyt spilde- og regnvandsystem i terræn. 110 og 160 mm pvc rør.
• Gulvafløb i sprinkler rum.
• Fedtudskiller med alarm overvågning.
• TV-inspektion af alle ledning før og efter udført arbejde.
• 12 stk. nye tagbrønde 315 mm pvc.
• 22 stk. nye 315 mm udvendige afvandingsbrønde.
• 88 mm dræn lagt i singles og dræn grus i forbindelse med etablering af 150 meter in situ mur.
• Udskiftning af 2 stk1 meter brønde.
• Komplet spuling af kloaksystem inden aflevering.