Solrødgård klima- og miljøpark

Adresse: Hillerød
Bygherre: Hillerød kommune
Årstal: 2017
Entreprisesum: 1.15 mio.

Projektbeskrivelse:
Formidling Solrødgård – anlæggelse af hotspots park med miljø informationer.

Ved hver hotspot placeres et informationsskilt og ved de to indgange placeres et velkomstskilt. Skiltet udføres i cortenstål og galvaniseret stål.
På hvert skilt monteres 2 mindre skilte, med information.
Størrelsen er vejlende og afhænger af tekstmængden.
Overskriften på skiltet er udskåret i galvaniseret stål og limet på cortenpladen.

Indhold basis elementer: Fliser og skilte
Hotspot 1: Renseanlægget
Hotspot 2: Flagermus og padder
Hotspot 3: Fugle og vådområder
Hotspot 4: Arkæologiske fortællinger
Hotspot 5: Den gammel mølle
Hotspot 6: Genbrugsstationen