Frederiksbroparken del 2

Projektbeskrivelse

Nyetablering af del 2 af Frederiksbro Parken, som en del af den nye beboelse Frederiksbro Kvarter i Hillerød.

Totalentreprise, der omfattede projektering, etablering af LAR-projekter til håndtering af regnvand, terræn og erosionssikring, etablering af stier og pladser, samt byrumsinventar, samt levering og plantning af træer, græs og asfalt.

Adresse: Frederiksbro Parken, 3400 Hillerød

Bygherre: MGE Bolig Hillerød P/S

Landskabsarkitekt og rådgiver: Mangor & Nagel

Årstal: April 2021 til maj 2022

Entreprisesum: 18 DKK mio.

Anlægsgartner Gottlieb A/S varetog AMK rollen på egen entreprise, herunder udarbejdelse af Plan for sikkerhed og sundhed.

Rydning- og jordarbejder:

 • Afgravning og bortkørsel af jord 0/1 i alt 3.700t
 • Afgravning og bortkørsel af jord 2/3 i alt 4.000t
 • Afgravning og bortkørsel af jord 4 i alt 1.050t
 • Tilkørsel og indbygning af muld: 300t

Bundopbygning og erosionssikring:

 • Levering og udlægning af gartnermakadam, 500m3
 • Levering og udlægning af bundsikringslag: 500m3
 • Levering og udlægning af stabilgrus II: 650m3
 • Levering og udlægning af 0,8mm afretningsgrus: 200m3
 • Levering og indbygning af Triax geonet, 000m2

Afvanding og kloak:

 • Etablering af 90 drænledninger op til Ø315, 755m
 • Etablering af rensebrønde Ø315 til regnvands-eller drænledninger, 5
 • Etablering af Ø1250 brønde, 3
 • Etablering af SF-brønde Ø600, 5
 • Etablering af overløbsbrønd Ø315, 1
 • Etablering af SFbrønde Ø600, 5
 • Etablering af drænpumpebrønde Ø800, 6
 • Etablering af ecoraster til erosionssikring i regnvandsbassin 510m2
 • Sikring mod tilbagestuvning, montering af kontraventiler, stk.

Belægninger, erosionssikring og trapper:

 • Terræn og erosionssikring
  • Terrænmure af kampesten 10-30, 40 t
  • Erosionssikring med natursten i forbassiner og i sø 80t sten Ø20-50
  • Erosionssikring med kokosnet forbassiner og øvrige parkarealer x 300m2
 • Asfalteret hovedsti og lokalstier:
  • Etablering af GAB0, 800m2
  • Etablering af PA, 800m2
 • Etablering af rampe ved multibane
 • Etablering af belægning med Bellafine fliser på Svanebroen, 550m2
 • Opbygning af græsarmeringsområder med betonbelægningssten, 35m2
 • Sætning af granitkantsten, 570m
 • Etablering af stier med 50m2 chaussesten og 340m2
 • Etablering af stier med granittrædesten, 200m
 • Etablering af 15 terræntrapper udført i chaussesten trin 4-10 trappe.

Beplantning

 • Plantning af træer, 350-575 cm, 113 , og 200-300 cm, 17 stk.
 • Montering af træbeskyttelsesstativer og træhulsriste
 • Plantning og opbinding af kirsebærtræer, Ø20-25, 66
 • Lægning af løgplanter, 000 stk.

Etablering af græs:

 • Såning af Dige- og LAR Blanding på alle græsarealer, 000 m2

Afmærkning og Inventar:

 • Levering og opsætning af blandet byrumsinventar, legepladser og udefitness herunder:
  • Københavnerbænke, 38
  • Rundbænke, 4
  • Fjordpark – drejestole, 5
  • Urban Relax – plinte, 7
  • Siddetrappe indbygget i terræn
  • Multibane, minimål, 2 stk. og basketkurve, 2 stk.
  • Flydebroer, 2 på hhv. 35 m2 og 167 m2
  • Andehuse, 2
  • Hundeposestativer, 16 og affaldsbeholdere, 29 stk.
  • Redningskranse, 4
  • Sikkerhedsstiger, 6
  • Cykelparkering, 7
 • Montering af belysning
  • Louis Poulsen Flindt pullerter, 34
 • Montering af metrohegn højde 250 cm, 258 m