Hvalsø Hovedgade

Adresse: Hvalsø Hovedgade, 4330 Hvalsø
Bygherre: Lejre Kommune og Fors Forsyning
Rådgiver: COWI og Bovak Consult
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: august 2021 til august 2022
Entreprisesum: DKK 9,3 mio

Resumé

  • Der blev arbejdet med ledningsdimensioner op til Ø400 og mere end 450 lbm.
  • Mere end 50 brønde Ø315-1250
  • Rydning og affræsning af ca. 10.000 m2 belægninger
  • Bundopbygninger i trafikklasse T1-T3
  • 1.100 lbm. Kantsten og fortov
  • 3.000 m2 GAB og 4.500 m2 slidlag
  • Skildtning, inventar og bplantning

Beskrivelse

Renovering af Hovedgade i Hvalsø på en ca. 550 meter strækning i begge retninger.
Renoveringen omfatter afvanding, hovedkloak og stik, betonfyldning af eksi. Ø300 kloak, udskiftning af eksisterende betonbelægning til nyt ”Københavner-fortove” med granitkantsten, etablering af cykelstier, slidlagsarbejder, etablering af hævede flader mv.
Fjernvarme hoved- og stikledning blev udført af fagentreprenør i tæt samarbejde og med store grænseflader til renovering af hovedgaden.

Ansvarsområde og rolle i projektet:
Anlægsgartner Gotlieb A/S forestod arbejdet som hovedentreprenør på renovering af hovedgaden med gravning af flere typer rørledninger. I projektet havde vi et stort ansvar i trafikafvikling af de mange brugere af veje og fortove, samt et rigt butiksliv. Viadukten på Hvalsø Hovedgade var et af knudepunkterne, som både skulle
renoveres samtidig med trafikken skulle opretholdes. Generelt var der ingen mulighed for lukning af hele strækninger, så der var hele tiden farbar vej langs arbejdsområdet, hvor trafikken skulle håndteres.
Udover at projektet stillede store krav til den tekniske