Niels Ebbesensvej

Adresse: Niels Ebbesensvej 24-28
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Rådgiver: Schul Landskabsarkitekter
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: Okt. 2021 – april 2022
Entreprisesum: DKK 3,0 mio.
Sikkerhedsarbejde: AMK-B

Resumé

 • Opgravning og bortkørsel af jord – 620 ton
 • Nedrivning af eksisterende belægning, inventar og skurer
 • Levering og indbygning af muldjord – 70 ton
 • Levering og montering af linjedræn – 34 lbm.
 • Levering og etablering af omfangsdræn op til 3 m. dybde – inkl. grundmursisolering – 51 lbm.
 • TV-inspektion og renovering af kloakskader
 • Etablering af klinkebelægning – 355 m2
 • Levering og plantning af træer og buske, samt
  stauder og klatreplanter
 • Levering og montering af div. inventar

Beskrivelse

På Niels Ebbesensvej 24-28 har Anlægsgartner Gottlieb A/S udført en gårdrumsrenovering og samtidig etableretafvanding. Vi har stået for alle forberedende rydnings- og jordarbejde, samt efterfølgende afvandingsarbejder,bundsikring og opbygning af bærelag.

Anlægsgartner Gottlieb A/S stod for inspektion af ejendommens kloaker, og efterfølgende renovering af skader.Derudover fugtsikrede vi dele af bygningen med omfangsdræn i 3 meters dybde.

Efterfølgende har vi etableret 355 m2 klinkebelægninger (200x100x52) i grus, samt opsat diverse inventar og diverse plantebede inkl. beplantning.

På sagen har vi sørget for bortskaffelse af affald og genanvendelse af genanvendelige materialer.

Anlægsgartner Gottlieb A/S varetog under byggeriets opførelse alle forpligtelser i relation til sikkerhed og miljø, herunder samordning af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen samt udarbejdelse og ajourføring af planer for sikkerhed.

Desuden står Anlægsgartner Gottlieb A/S for pleje og vedligehold af beplantning det første år efter etablering.