Anlægsgartner København

Søger du en kvalitetsbevidst og erfaren anlægsgartner i København og omegn, så er Anlægsgartner Gottlieb det helt rette valg. Vores anlægsgartnere har alle mange års erfaring og den nyest viden inden for faget. Vi tilbyder vedligeholdelse og fornyelse af privathaver og udearealer for virksomheder, institutioner og boligforeninger. Ingen anlægsopgave er for stor eller for lille. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.

Større anlægsopgaver i københavn og omegn

Hvor anlægsgartner Gottlieb, har vi viden og udstyret til at varetage selv de største anlægsopgaver. Vi har mange års erfaring med anlægsopgaver for kommuner og virksomheder rundt om i landet, men især i København og omegn.

Byfornyelse, vejprojekter, trafiksanering, håndtering af regnvand – Anlægsgartner Gottlieb i København udfører både små og store anlægsarbejder på et sikkert og professionelt niveau. Vi anlægger byrum og grønne gårdmiljøer, der danner rekreative oaser for beboerfællesskaber og skaber øget livskvalitet. Kontakt os for en uforpligtende dialog om jeres næste anlægsprojekt.

Projektering og entreprise af vejprojekter i København

Trafiksikkerhed, især for gående og cyklister, er et vigtigt område for os. Anlægsgartner Gottlieb København har mange års ekspertise i at sikre skoleveje, cykelstier og farlige vejkryds. Ved større vejprojekter anlægger og renoverer vi f.eks. dræn, belægninger, buslommer, parkeringsarealer og promenader.

Anlægsgartner Gottlieb løser anlægsopgaver af høj faglig standard for virksomheder, offentlige institutioner og boligforeninger i København og hele Sjælland.

Ønsker du en uforpligtende dialog om projektering og etablering af vejprojekter eller større anlægsprojekter, så kontakt os her

Sikker håndtering af regnvand

Vi er eksperter i at håndtere regnvand og implementere LAR-løsninger for at undgå overbelastede kloakker. Anlægsgartner Gottlieb København er altid ajour med den nyeste viden og teknologi, og det er vores uddannede regnvandskonsulent, der rådgiver, når vi udfører fremtidssikrede LAR-projekter.

  • anlægsarbejde i København
  • Anlægsgartner København

Få hjælp til:

– Nye anlæg eller renovering af eksisterende haveanlæg
– Tilplantning af større eller mindre arealer
– Brolæggerarbejde
– TV-inspektion
– Kloakering
– Vinterservice
– Entrepriser

Eksempler på opgaver:

  • Højbede og støttemure
  • Træfældning og beskæring
  • Springvand og andre vandinstallationer
  • Rullegræs
  • Asfalt i indkørsler og på parkeringsarealer
  • Nedgravning af kabler
  • LAR – lokal afledning af regnvand.
Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på brolægning


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker