Pleje af biodiversitetstiltag

Hjælp naturen, og skab smukke grønne områder til jeres medarbejdere og kunder.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet handler om ”artsrigdom”; at der på et område findes en større artsdiversitet.  Når vi taler om et behov for mere biodiversitet, handler det altså om, at der skal skabes plads til, at flere arter kan leve på det samme sted. Dette kan f.eks. være planteliv, svampe, insekter, pattedyr og padder.
Når vi hos Anlægsgartner Gottlieb udfører og drifter biodiversitetstiltag, er det altså ud fra præmissen om, at man skal kunne registrere end reel forandring i biodiversiteten fra år til år, og at vores indsats skal forøge naturkvaliteten på de grønne områder, vi arbejder i.

Undgå overvanding med en vandingsaftale

Forbedring af biodiversiteten i bynaturen

Vi ønsker i samarbejde med vores kunder og rådgivere at invitere naturen ind i byen, uden at gå på kompromis med byens arkitektur og æstetik. Vi skaber de gode biodiversitetsløsninger, der formår at blive indbygget i det eksisterende områdes æstetik, og sikre at biodiversitetstiltagene ikke fremstår som ”ukontrolleret rod”.

Nedenunder kan I se en række eksempler på biodiversitetstiltag til byen:

Omlægning af græsplæner

Skab plads til biodiversitetens fødekilder, og reducér jeres CO2-aftryk. Ved at omlægge jeres græsplæner til blomstereng/naturgræs giver I plads til større diversitet og sparre CO2 ved at reducere antallet af slåninger med 90%.

Pesticidfri og økologisk pleje

Anlægsgartner Gottlieb har siden 2021 været officielt pesticidfrie, når vi plejer grønne områder. Det har vi valgt for at sikre, at vi påvirker miljøet så lidt som muligt, når vi plejer. For natur, dyr og menneskers skyld.

Udlægning af levesteder

Når vi anlægger og plejer biodiversitet i bynatur, indtænker vi alle nødvendige elementer. Derfor skaber vi også stilfulde, men praktiske levesteder i form af f.eks. dynger med kampesten og naturlige insekthoteller af store stammer af dødt ved.

Biodiversitet hos forsyningsselskaber

Forsyningsselskaber er nogle af de virksomheder, der har de største potentialer for at understøtte biodiversiteten. Det har de gennem deres store tekniske anlæg såsom regnvandsbassiner, vandreservoir m.fl.

Vi udnytter vores viden om drift og anlæg af biodiversitet til at understøtte forsyningsselskabernes mål og visioner for en grønnere forsyning, uden at det påvirker deres daglige drift.

Biodiversitet i solcelleparker

Stadig flere områder i Danmark bliver udlagt til solcelleparker, der skal styrke den nationale indsats for grøn omstilling og energi.
Den traditionelle udformning af disse solcelleparker skaber desværre hverken plads til at inddrage naturen eller naboer.
Ved at udnytte pladsen mellem solceller og omkring anlægget kan vi gøre meget for at forbedre det æstetiske udtryk og sikre, at biodiversiteten bliver indtænkt og tilgodeset – til gavn for naboer og natur.

Anlægsgartner Gottlieb vil gerne styrke naturen i Danmark.
Udforsk vores naturbaserede løsninger, og se hvordan vi kan hjælpe jer, samtidig med at vi passer på naturen.

Daniel Fevre Kronskov
Daniel Fevre Kronskov
Chef for Grøn Omstilling

Få et uforpligtende tilbud


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker