Træregistrering

Træernes værdi er en ofte overset ressource i de kommunale regnskaber.

Hvorfor gøre brug af træregistrering?

Træernes værdi er en ofte overset ressource i de kommunale regnskaber.
Træer skaber ikke blot forskønnelse, når de plantes i byerne. De kan også være med til at sikre sunde og klimasikrede byer. Det gør de gennem de fordele, man i fagsprog kalder ”økosystemtjenester”.

Disse tjenester er f.eks.:

 • Lagring af CO2 i træet
 • Tilbageholdelse og opsamling af regnvand
 • Nedkøling af træets omgivelser ved at give skygge og afgive fugt til luften
 • Rense luften for forurening og udsende livsnødvendig ilt.

Hos Anlægsgartner Gottlieb har vi samlet et hold af specialister, der forstår at gøre disse økosystemtjenester målbare og indsamle disse data. Vi ser vores arbejde som grundstenen, der skal understøtte rådgivere og bygherres strategiske arbejde med træer.

Træregistrering

Nemmere og bedre strategisk planlægning

Der er mange dagsordener og planer, der skal tilgodeses i de kommunale strategier. Derfor har vi gjort det til et mål for os at sikre valide data, der skaber overblik og gør det nemmere for rådgiver og bygherre at træffe strategiske beslutninger.

Vores arbejde med træregistreringer kan hjælpe jeres arbejde med bl.a.:

 • Klimastrategi
 • Byplanlægning
 • Træstrategi
 • Overblik over træernes sundhedstilstand.

Helt konkret kan vi tilbyde træregistrering og rapportering inden for følgende ydelser:

 • Kronedækkeanalyser
 • Træregistrering
 • Formidling af træers værdi
 • Screening af træers værdi.

Kronedækkeanalyse

En kronedækkeanalyse kan på vej-, område- og byniveau give indsigt i, hvor stor kronedækkeprocenten er. Denne kan bruges til at planlægge, hvor der skal plantes flere træer for at sikre mod varme og oversvømning, samt for at skabe grønnere byer. En kronedækkeanalyse giver også indsigt i områdets samlede binding af CO2 i træerne – til anvendelse i eksempelvis jeres klimastrategi.

Træregistrering og tilstandsvurdering

Få det samlede overblik over kommunens træer. Med en træregistrering får i overblik over træernes arts- og aldersfordeling samt sundhedstilstand. Disse data samles i et samlet online kort, hvor I i realtid kan følge op på alle registrerede træer. I får derudover også en rapport med registreringerne, hvor arts- og aldersfordelingen beskrives procentuelt og opdelt i områder. Således kan I nemmere udarbejde en træstrategi for, hvilke arter der i fremtiden skal plantes, og hvor de skal plantes.

Formidling af træers værdi

Skab en bedre forståelse for træers værdi hos jeres borgere gennem opsætning af letforståelige og visuelt indbydende formidlingsskilte.
Formidlingsskiltene giver indsigt i bl.a. træets optag af CO2, hvor meget regnvand, der hvert år håndteres, samt hvor mange penge, det har sparet samfundet for gennem sine økosystemtjenester. For at skabe den bedst mulige effekt anbefaler vi, at skiltene placeres ved prominente solitærtræer. Eksempelvis på torve, skoler, rådhuspladser og andre offentlige steder hvor borgerne færdes til fods.

Screening af træers værdi

Få det samlede overblik over træernes værdi, når i udstykker nye projektområder.
Hvert år fældes der mange træer, der i stedet kunne have leveret klimasikrende tjenester og forskønnet de nye bebyggelser.
Med en projektscreening fra Anlægsgartner Gottlieb sikres bygherre og rådgiver en række vigtige data om træernes værdi, der kan bruges til at planlægge projektets færdige udformning.

En screening giver indsigt i:

 • Træernes CO2 optag
 • Træernes optag af regnvand
 • Træernes samlede økonomiske værdi.

Anlægsgartner Gottlieb vil gerne styrke naturen i Danmark.
Udforsk vores naturbaserede løsninger, og se hvordan vi kan hjælpe jer, samtidig med at vi passer på naturen.

Daniel Fevre Kronskov
Daniel Fevre Kronskov
Chef for Grøn Omstilling

Få et uforpligtende tilbud


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker