Anlægsgartner i Roskilde

Udemiljøer, vej- og trafikanlæg, byrum og sikker håndtering af regnvand: Anlægsgartner Gottlieb Roskilde udfører både små og store anlægsopgaver professionelt.
Vi har den faglige viden og erfaring, når det gælder opgaver indenfor f.eks byfornyelse, trafiksanering og LAR, som er regnvandsløsninger.

Trafiksikkerhed, især for gående og cyklister, er et vigtigt område for os. Anlægsgartner Gottlieb Roskilde har mange års ekspertise i at sikre skoleveje, cykelstier og farlige vejkryds. Ved større vejprojekter anlægger og renoverer vi bl.a. belægninger, buslommer, indkørsels- og parkeringsarealer og promenader.

Anlægsgartner i Roskilde for virksomheder og foreninger

Anlægsgartner Gottlieb
Roskilde løser anlægsopgaver af høj faglig standard for virksomheder, offentlige institutioner og boligforeninger i København, Roskilde og på hele Sjælland. Kontakt os gerne i dag for et uforpligtende tilbud.

Regnvand i klimasikre løsninger
Regnbede, nedsivning, dræn, faskiner – vi er eksperter i at håndtere regnvand og implementere LAR-løsninger for at undgå overbelastede kloakker og oversvømmelser. Løsninger, der er tænkt igennem og hvor vandet f.eks. kan udnyttes til vanding af beplantninger. Anlægsgartner Gottlieb Roskilde er altid ajour med den nyeste teknologi og viden, og vores uddannede regnvandskonsulent rådgiver, når vi udfører fremtidssikrede LAR-projekter.

  • Vi er din anlægsgartner i Roskilde – om det er anlæg eller tv-inspektion
  • Anlægsgartner Gottlieb i Roskilde

Få hjælp til:

– Nye anlæg eller renovering af eksisterende haveanlæg
– Tilplantning af større eller mindre arealer
– Brolæggerarbejde
– TV-inspektion
– Kloakering
– Vinterservice
– Entrepriser

Eksempler på opgaver:

  • Højbede og støttemure
  • Træfældning og beskæring
  • Springvand og andre vandinstallationer
  • Rullegræs
  • Asfalt i indkørsler og på parkeringsarealer
  • Nedgravning af kabler
  • LAR – lokal afledning af regnvand.
Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på brolægning


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker