På billedet ses Tobias til venstre og Daniel til højre

”Vores fagfolk er – og skal blive ved med at være blandt branchens mest veluddannede inden for bæredygtighed og biodiversitet. Derfor har vi været på udkig efter nogle særlige kompetencer til at stå i spidsen for vores team af rådgivere,” lyder det fra Tobias Røndbjerg, der er salgs- og driftsdirektør for Service og grønne udbud hos Anlægsgartner Gottlieb A/S. 

Daniel Fevre Kronskov skal sammen med den øvrige ledelse føre Anlægsgartner Gottlieb A/S igennem virksomhedens grønne omstilling & videreudvikle endnu flere grønne og naturvenlige løsninger til alle vores kunder

Daniel er uddannet Anlægsgartner & Urban Landskabsingeniør og har erfaring med biodiversitetsprojekter & arbejde med bæredygtig udvikling fra bl.a. HedeDanmark & som selvstændig

“Den grønne agenda har altid stået højt på vores liste. Og vi skal hele tiden være fremme i forreste felt, når det kommer til biodiversitet og natur,” siger Tobias Røndbjerg. 

Styrket kunderådgivning med nyeste viden om biodiversitet & bæredygtig udvikling
Daniel Fevre Kronskov vil, som Chef for Grøn Omstilling bl.a. rådgive virksomhedens nuværende kunder om muligheder for at fremme biodiversiteten på deres arealer, samt hjælpe dem i deres fremtidige opgave med at rapportere hvilken effekt de som virksomhed har på biodiversiteten. Derudover vil vores afdeling for grøn omstilling også understøtte vores entrepriseafdeling ved at tilbyde vores kunder mere bæredygtige udførelser af anlægs- & entrepriseprojekter.

Anlægsgartner Gottlieb A/S ønsker fortsat at være firstmover virksomhed inden for den grønne omstilling. Derfor arbejder vi hele tiden med at styrke vores egne kompetencer & know-how gennem ansættelse af flere kompetente medarbejdere, samt fortsat videreuddanne og styrke vores nuværende medarbejderes kompetencer, inden for arbejdet med biodiversitet, klimatilpasning og mere bæredygtige anlægsopgaver.

Vi skal fortsat bane vejen for den grønne agenda 

Anlægsgartner Gottlieb A/S arbejder hele tiden med at finde nye løsninger med fokus på bæredygtighed og biodiversitet. Det gælder både arbejdsprocesser ift. anlægs- og kloakprojekter, grøn pleje og service. Det indebærer nytænkning af indkøb og genanvendelse af råvarer og materialer samt brugen af energi- og hjælpestoffer. Men også en grøn omstilling af maskinpark til eldrevet maskinel og muligheder for biologisk vedligehold er i proces, hvor det er muligt.

”Vi har som virksomhed i den grønne branche et ansvar for at gå forrest og styrke indsatsen for at understøtte biodiversiteten, gøre vores forretning så bæredygtig som mulig & udlede så lidt som muligt. Dette i synergi med at vi tilbyder vores kunder forslag og løsninger til hvordan de kan få udført deres drifts- & anlægsopgaver hos os med de størst mulige hensyn til natur, miljø & klima” siger Daniel Fevre Kronskov

Kontakt for mere information: 

Tobias Røndbjerg, salgs- og driftsdirektør – tr@gartnergottlieb.dk

Daniel Fevre Kronskov chef for grøn omstilling dko@gartnergottlieb.dk

Om Anlægsgartner Gottlieb A/S  Anlægsgartner Gottlieb A/S har mere end 20 års erfaring i branchen og har udviklet sig fra at være en mindre lokal anlægsgartner til en landsdækkende virksomhed med mere end 170 ansatte. Hovedkontoret ligger i Skibby og har i dag afdelinger i både Roskilde, Glostrup, Lystrup og Esbjerg.