Men hvordan er det så, at vi bevæger os fra fine ord skåltaler og hensigtserklæringer med gummiformuleringer og ligegyldigheder til rent faktisk at gøre noget, der giver fordel til naturen?

Hos Anlægsgartner Gottlieb har vi igennem det seneste år arbejdet med at gå fra ord til konkret handling. Vi har haft en række workshops og møder i ledelsesgruppen og med medarbejderne til at komme med nogle konkret forandringer og handlinger, som lever op til følgende tre ambitioner:

  1. De skal være en forbedring for klimaet
  2. De skal være langtidsholdbare for vores kunder
  3. De skal kunne realiseres nu

Vi har sat handlinger i gang, som vil betyde, at vi sætter et væsentligt mindre CO2 aftryk, at vi nedbringer vores forbrug af skadelige stoffer, men også at vi understøtter en forbedring i naturen, for eksempel med biodiverse løsninger.

Det er ikke helt så enkelt som det lyder. Sagen er den, at vi alle betræder nyt land her. Ingen kender resultaterne af de nye handlinger, vi sætter i gang, og vi ved heller ikke med sikkerhed, hvad den bedste løsning er. Det gør ingen. Men det er ikke en undskyldning for ikke at gøre noget. Vi er forpligtet til at prøve alligevel. Vores efterkommere fortjener det. Og hos Anlægsgartner Gottlieb har vi forpligtet os selv, hinanden og vores kunder på, at gå forrest på en række områder.

Den grønne enhed – naturvenlig vedligehold

Et af de steder, vi har sat i gang, er oprettelsen af vores grønne pleje- og drifts-enhed. Med den grønne enhed har vi skabt et team, der udelukkende kører elbiler, bruger el-drevne værktøj og maskiner og ukrudtsbekæmpelsen er giftfri, fordi vi har investeret i avanceret udstyr til termisk ukrudtsbekæmpelse. Hele holdet er særligt uddannet i at kunne tilføje og rådgive om biodiverse muligheder til glæde for dyr, insekter og planteliv.

Beskæring, ukrudtsbekæmpelse, græsklipning og træpleje er noget, de fleste forbinder med larmende motorer og måske også kemi.

Men vores kunder, som tæller boligforeninger, kommuner og offentlige institutioner og virksomheder, kan bestille vores grønne enhed til at vedligeholde, pleje og forskønne deres udearealer med 100 procent god samvittighed over for klimaet.

Støj- og forureningsfri

Der har været stor efterspørgsel efter vores grønne enhed, og vi er allerede i gang med at udvide den.

Vores proces har været meget givende. Og vores medarbejdere har allerede taget en stor del af forandringer ind i deres dagligdag – der, hvor det nytter noget. Det er både genanvendelse af materialer, nedbringelse af CO2-aftryk, kemi og forbrænding og ikke mindst markant anderledes tilgang til beplantning og bortkørsel af affald, hvor biodiversiteten er blevet bærende for vores arbejde. Jeg vil over de kommende måneder dele nogle af de erfaringer, vi gør os. Det er min ambition, at vi på det grønne område skal dele vores viden og erfaringer, så vi i fællesskab kan sætte skub i den helt afgørende grønne omstilling, uden for mange omveje.