Et stressforløb slog miljøingeniøren Susanne Stokkebro Bech ud af kurs. Hun mistede sit job og opgav næsten håbet om at komme til at arbejde med sit fag igen. Efter et jobafklaringsforløb hos Anlægsgartner Gottlieb genvandt hun troen på egne evner og er i dag ansat i et fleksjob samme sted.

(artiklen er fra Cabis casesamling “Grøn omstilling of flere i arbejde” – download hele casesamling her, eller besøg Cabi her). Cabi har tidligere indstillet Anlægsgartner Gottlieb til CSR People Særpris, som vi vandt i september 2023).

Igennem store dele af sit arbejdsliv har den 58-årige miljøingeniør Susanne Stokkebro Bech arbejdet med forskellige aspekter af miljølovgivningen, fx med at føre tilsyn og lave godkendelser. Hendes karriere har bragt hende rundt i flere typer af organisationer, og hun har bl.a. været ansat i kommuner, amter, styrelser og private virksomheder. Jobbet har igennem årene givet hende en masse interessante opgaver, men til sidst også en lidt for stor arbejdsbyrde. I 2019 sad hun som miljørådgiver i en privat virksomhed, og her voksede bunkerne på hendes bord sig større og større – og så flød bægeret over. ”Jeg sad med ansvaret for at opsøge virksomheder, lave tilbud og så skulle jeg også løse opgaverne i praksis.

Det blev simpelthen for meget for mig. Stressen kom langsomt snigende, og i sommeren 2019 blev jeg sygemeldt,” fortæller hun. Efter en længere sygeperiode blev hun opsagt, og det efterlod hende i en svær situation. For hvad kunne hun egentlig tilbyde en ny arbejdsgiver, var hendes bekymring. ”Da coronaen i starten af 2020 blæste ind over landet, blev det ikke lettere at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg havde jo også min alder lidt imod mig,” siger Susanne Stokkebro Bech.

Skabte selv kontakten

Efter en periode, hvor samtaler med skiftende jobvejledere ikke gav de store resultater, blev hun opfordret til selv at kontakte en virksomhed. Det blev anlægsgartner Thomas Gottlieb.

Hans virksomhed ligger i Skibby, hvor jeg også selv bor. Jeg havde set, at han på et tidspunkt havde søgt en arbejdsmiljøkoordinator. Den stilling havde en snert af noget, der lå tæt på mine faglige kompetencer, så jeg tænkte, at han måske kunne bruge én som mig til et eller andet,” forklarer Susanne Stokkebro Bech. Allerede ved den indledende snak i telefonen viste Thomas Gottlieb interesse for Susannes situation, og hun blev inviteret til en uddybende samtale.

”Under samtalen mærkede jeg med det samme, at her var en ledelse, jeg kunne have tillid til.”

Efter samtalen blev Susanne Stokkebro Bech tilbudt en jobafklarende praktik i entrepriseafdelingen, hvor hun i en blid opstart med først fire timer og siden flere timer om ugen hjalp med at indhente data og holde styr på virksomhedens tilbudssager.

”På den måde fik jeg stille og roligt arbejdet mig ind i forretningen. Jeg blev langsomt mere og mere tryg ved at komme på arbejdspladsen, og jeg fIk også lidt mere blod på tanden i forhold til at udforske nogle nye arbejdsområder.

Faglige kompetencer kommer i spil

En dag sad hun pludselig og ansøgte om en miljøgodkendelse.

”Da jeg gik ned med stress, havde jeg ellers svoret, at jeg aldrig mere ville beskæftige mig med det område igen. Men det var nu egentlig ganske rart at få brugt nogle af mine faglige kompetencer i en ny sammenhæng.”

Efter et længere tilløb fIk Susanne Stokkebro Bech tilkendt et fleksjob, og med det i hånden blev hun i oktober 2022 fastansat med 16 timer om ugen fordelt på tre arbejdsdage. Anlægsgartner Gottlieb har i en årrække haft et stigende fokus på at tænke både sociale og miljømæssige bæredygtighedsprincipper ind i driften. Virksomhedens bæredygtige indsatser dokumenteres gennem ESG-rapporter, og den opgave varetager Susanne Stokkebro Bech i dag i samarbejde med en kollega.

”Jeg synes, at alt der på den ene eller anden måde har med den grønne omstilling at gøre, er vildt spændende. Og der er faktisk en masse områder inden for ESG-rapporteringen, hvor jeg kan bruge mine faglige kompetencer. Så den opgave har for alvor betydet, at min tro på egne evner er vendt tilbage”.

Buddyordning sikrer fastholdelse

At tænke social ansvarlighed ind i driften har ifølge direktør Thomas Gottlieb altid været en naturlig del af virksomhedens DNA.

”Den første medarbejder, jeg i sin tid ansatte, var ordblind. På trods af det handikap uddannede han sig til kloakmester, og i dag er han driftsleder. Så du kan sagtens klare dig rigtig godt, selvom du har nogle udfordringer med i bagagen,” siger han.

I dag er mellem 15 og 20 procent af medarbejderstaben hos Anlægsgartner Gottlieb hentet blandt grupper, der er eller har været på kanten af arbejdsmarkedet. ”Der er ofte tale om mennesker, der har nogle kedelige nederlag med sig. Mange af dem kan sjældent holde til at arbejde fuld tid, så vi indretter jobfunktioner og arbejdstid individuelt. Vi bygger langsomt op og lægger kun mere på, hvis vi fornemmer, at den enkelte er klar til det.” Et af de tiltag, der er med til at sikre en bedre medarbejdertilknytning, er en buddyordning.

”De fLeste, der starter i et jobafklaringsforløb eller en anden form for støttet beskæftigelse, kommer fra længere tids ledighed. Mange af dem er utrygge ved at træde ind på en arbejdsplads, så de får simpelthen en fast buddy, en slags omsorgsperson, der følger dem tæt i opstarten og som de altid kan gå til, hvis de er i tvivl om noget,” siger Thomas Gottlieb.

Mange uudnyttede ressourcer

Han overraskes til stadighed over, hvor mange uudnyttede ressourcer der gemmer sig blandt mennesker uden job. ”Mange af dem, vi igennem årene har taget ind fra kanten, har efterfølgende vist sig at sidde på nogle rigtig værdifulde kompetencer. Det, de kan, kan vi ikke undvære, så mange ender med en ordinær ansættelse.”

Ifølge Thomas Gottlieb kan det kræve noget tid at få hele organisationen med på, at social ansvarlighed er en god idé.

”Tidligere kunne enkelte medarbejdere godt se lidt opgivende ud, når jeg præsenterede endnu en person, der skulle i jobafklaring. Men efterhånden er der kommet en langt større forståelse for, hvor vigtig en opgave vi løfter. I dag oplever jeg nærmere en stolthed over at være i en virksomhed, der kan rumme alle.”

Fakta om Anlægsgartner Gottlieb

  • Etableret af Thomas Gottlieb i 2001 i en nedlagt kostald i Skibby ved Frederikssund
  • Virksomheden løser alt fra små anlægsopgaver til store entreprenør- og kloakprojekter samt grøn service
  • Har aktuelt ca. 190 medarbejdere ansat fordelt på afdelinger i Skibby, Roskilde, Glostrup, Lystrup og Esbjerg
  • Planlægger alle arbejdsgange med respekt for miljø og klima og tilbyder fx kunderne at udregne CO2-aftrykket ved forskellige typer af opgaveløsninger
  • Har investeret massivt i at gøre produktionsapparatet grønnere, fx ved at udskifte dieseldrevne maskiner med batteridrevne.