AB Stegis – Gårdrumsrenovering

Projektbeskrivelse

Større gårdrenovering med belægning, beplantning, legepladser, boldbaner, hegnsarbejder m.m.

Anlægsgartner Gottlieb A/S udførte i 2020 en større gårdrumsrenovering for AB Stegis, indeholdende belægnings- og beplantningsarbejder, hegnssætning, installering af inventar, herunder aktivitetsplads med træningsmaskiner, boldbane og to legepladser. Opgaven bestod tillige af arbejdsmiljøkoordinering på projektet.

Adresse: Stenmaglevej 39, 2700 Brønshøj

Bygherre: AB Stegis

Rådgiver: Focus2

Udførselsperiode: Januar – november 2020

Entreprisesum: DKK 7.2 mio

Anlægsgartner Gottlieb A/S varetog sikkerhedskoordinator funktionen på projektet

Rydning- og jordarbejder:

 • Rydning af eksist. Beplantning, 850 m2
 • Opbrydning og bortskaffelse af asfalt, 65 m2
 • Rydning af betontrapper, 10 m2
 • Udgravning til rendefundament 400 mm x 900 mm, 45 lbm
 • Kantsten, skæring, opgravning, bortskaffelse og kantsten lagt i deponi, 180 lbm
 • Afgravning og bortkørsel af jord, 750 m2
 • Afrømning og bortkørsel af klasse 1 jord, 200 m2
 • Levering og indbygning af havemuld under plantebede, 35 ton

Bundopbygning:

 • Etablering af bundopbygning med 0-80mm kapillarbrydende bundsikringsgrus – 900m2
 • Etablering af bærelag med 0-32mm SG II – 900m2

Belægninger:

 • Belægning, levering og etablering af 140x210x50 mm Holmegårdssten, 800 m2
 • Chaussestenbelægning, levering og sætning af chaussesten sat i buer, 16 m2
 • Sætning af kantsten fra depot, samt kantfyldning af asfalt efter sætning, 180 lbm
 • Levering og lægning af 625x800x70 mm fortovsfliser med fas, 260m2
 • Levering og lægning af bordurfliser, 300 x 1200 x 100 (mm), 22
 • Stålkanter til niveauforskel, levering og sætning af sort ubehandlet stålkant, 400x8mm, sat i beton, 150 lbm.
 • Grusbelægning, med slotsgrus langs stier, 55 lbm
 • Siddekant/betonmur ved boldbane – levering og støbning af 135
 • Trædesten i plantebed, 110
 • Asfalt, 5 GAB og 2,5 cm slidlag, 130 m2

Beplantning og etablering af græs

 • Projektering og beplantning af bede med buske, stauder, bunddækkeroser, træer
 • Tilkørsel af harpet muld til græs og beplantningsarealer, 400 ton
 • Etablering af græsplæne, 385 m2
 • 1 års grøn pleje og vedligeholdelse

Inventar:

 • Legepladser, levering og montering, faldsand, 100 m2 og gummibelægning, 30 m2
 • Etablering af boldbane og aktivitetsplads, 280 m2 asfalt
 • Opsætning af hegn som rumdelere mellem forhaverne, 205 meter
 • Opsætning af trådhegn, 340 lbm

Øvrige

 • Trækrør til belysning, 600 lbm
 • TV-inspektion af 45 stræk af afløbsanlægget med efterfølgende TV-rapport i Dandas
 • Udskiftning af sandfangsbrønde tilslutning til eksisterende kloak, Ø 200, 4 stk.
 • Levering og montering af trækbrønde til el-biler, 3