Ærtegården Brønshøj

Etablering af omfangsdræn og renovering af kloak og nyt gård haveanlæg.

Adresse: Ærtevej 21 2700 Brønshøj

Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S – Projekterende

Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S
Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.

Årstal: 2016- 2017

Entreprisesum: 1.2 mil.

Projektbeskrivelse:
Fjernelse af f.eks. asfalt (200m2), udskiftning af brønde og rør, etablering af dræn, udgravning, bundopbygning og belægning.

Kloak/afvanding
Tv inspektion af det komplette afløbsanlæg – 250 m.
• Chaussestensvandrende 70 m.
• Etablering af 60 m. omfangsdræn, med fugtsikring, grundmursisolering, rensebrønde og pumpebrønd.
• Udskiftning af 150 m. Ø110/160 rør fra beton til PP.
• Udskiftning af 15 sandfangs brønde
• Renovering af 4 stk. nedgangsbrønde, med ny banket og bundløb.
• Etablering af 8 type 5 gulvafløb med højvandslukke, fra Kessel.
• Etablering af Ø600 pumpebrønd for højvandssikring af vaskerum m.m.
• Strømpeforing af 100 m. Ø110/160 koblings- samle- og stikledninger.

Belægning
• Udskiftning af 200 m2 asfalt til Holmegaards belægning.
• Udgravning til, og etablering af 200 m2 ny bund til belægning

Renovering af gårdhave.