E/F Langelinje

Adresse: E/F Langelinie Alle 3-9, 2100 København Ø

Byggeherren: E/F Langelinie

Rådgiver: Bang & Beenfeldt A/S,

Årstal: 2019

Entreprisesum: 2 mio. kr.

Projektbeskrivelse:
Renovering af flisebelægning, afløb, tagmembraner og ny sedumtag.

Byggepladsforanstaltninger
• Etablering, drift og demontering af byggeplads m.v. for samtlige arbejder på ejendommen,
tilladelser og leje af fortov m.v.
• Velfærdsforanstaltninger: Opstilling af mandskabsskure (inkl. badefaciliteter mv.) i nødvendigt omfang, inkl. diverse tilslutninger m.v.
• Levering, tilslutning, vedligeholdelse og demontering af el og afløb.

Belægnings- og beplantningsarbejder
• Fjernelse af eksisterende belægning og bund. 1100 m2.
• Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende membraner. 1100 m2.
• Etablering af belægning på flisefødder ca. 600 m2.
• Levering og montering af membraner og isolering.
• Levering og montering af klemskinner ifbm membran.
• Levering og montering af linjedræn med rist til afløb.
• Etablering af Sedum tag 500 m2 inkl enkadrain.
• Opretning og faststøbning af trappe til gaden mellem bygning 1 og 2
• 200 m. Udskiftning af bløde fuger topsten/brystning.
• Opsætning af jernkanter.