Hvalsø Børnehus

Underentreprise udført for Elindco Byggefirma i sommer 2014 til efterår 2015. Plejeperiode fra efterår 2014 til efterår 2015.
Adresse: Søvej 15, Hvalsø
Rådgiver: Mangor & Nagel plan + Landskab. Årstal: 2014 til 2015
Areal størrelse: ca. 12.800m2. Entreprisesum: ca. 1.6 mil.
Projektbeskrivelse
I forbindelse med opførsel af nyt børnehus blev belægning og beplantningsarbejde udført. Beplantningsarbejde omfattede udlægning af muld, grubning og jordbearbejdning af alle plante- og græsarealer. Tilplantning af bede i terræn, samt tilplantning af skråninger, volde og omkring opholds- og legearealer. Plantning af store solitærtræer i terræn.
Udførsel af gangarealer i Sf-sten og græsarmering, samt kantning med Albertslundkantsten, som afgræsning mod græs og plantearealer.
Pleje- og vedligeholdelse i 1 år (afhjælpningsåret). Herefter tilkøbt yderligere pleje i yderligere 1 år
Udførsel af afvandingsgrøfter fra tag- og overfaldearealer. Overløb til forsinkelsesbassin. Omkring bygningen er etableret 150 meter specieltilpasset afvandings rende.
Etablering og montering af legepladsudstyr og byrums inventar. Under alle legearealer er udlagt faldsand.
Belægninger og kanter
• Udførsel af 700 m2 sf-stensbelægning som parkeringsplads.
• Etablering af kantafgrænsning i Albertslundkantsten ca. 17 meter.
• Etablering af stier og ramper slotsgrus. Ca. 500 m2
• Udførsel af 500 m2 træterrasse i hårdtræ, herunder støbning af punktfundamenter.
• Udførsel af 60 m2 græsarmering.
Legeplads og inventar
• Levering og udlægning af 450 m2 faldsand i 40 cm tykkelse
• Etablering af sandkasser, afgræsninger af lege og opholdsarealer.
• Etablering af 205 m2 Mooncarbane inkl skur.
LAR løsning
• Levering og montering af afvandingsrender (linjeafvanding), omkring bygning for afvanding af tagvand til åer og søer.