Grønlandske Handels Plads og Reffen (Copenhagen Street Food)

Adresse: København

Bygherre: Julian-group

Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S

Årstal: 2019

Entreprisesum: 2.1 mio. kr.

Projektbeskrivelse:
Etablering af kloak-/spildevand – Regnvandsafledning ledninger.

Opbrydning
• Bortskaffelse af 20 m2 betonplader.
• Opskæring af betongulv vandrør.

Spillevandsledninger
• 8 stk. 2 l/s Fedtudskillere m. prøveudtagningsbrønd.
• 3 stk. 2 l/s Pumpebrønde til gråt spillevand.
• 102 stk. Ø110 opføringer til terræn betongulv med grenrør eller p-låse
• 80 meter nedgraves i beton.
• 125 meter nedgraves i asfaltbelægning.
• 690 meter spildevandsledning etableres i jord.
• Sort spildevandstrykledning.
• 2 stk. Ø600 4 l/s pumpebrønd m. alarmmodul og 40 ton dæksel.
• Ø50 trykledning tilkobles til nedgangsbrønd.
• 1 stk. ø1000 10 l/s pumpebrønd m. alarmmodul

Regnvandsledningen
• 335 meter inkl. afgreninger.
• Sandfangsbrønde 25 stk. Ø315/110/35l med trafiksikkert dæksel.
• 68 stk. opføringer til terræn, regnvandsledning.
• 9 stk. rensebrønde Ø315 med støbejerndæksel.

Vandledning
• 105 stk. op føringer i gulv med vandrør, som afsluttes med kuglehane.
• 680 meter vandrør til drikkevand.

Gravearbejde
• Nedgravning af elkabler samt vandledning.

Asfaltbelægning
• Retablering af render i asfalt.

Retablering
• 20 m2 armerede betonplader.