Højbjerg Vænget – afd. 1002 – 1. etape

Adresse: Højbjergvænget 2730 Herlev
Bygherre: Herlev Almennyttige Boligselskab v/DAB
Landskabsarkitekt: Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS / BOGL ApS
Rådgiver: Wissenberg A/S
Entrepriseform: Fagentreprise

Årstal: 2017/2020

Entreprisesum: 8.5 mio.kr

Projektbeskrivelse:
Fagentreprise gartner og anlæg, totalrenovering af udearealer.

Styring
• Planlægning og koordinering af samtlige arbejder.
• Koordinering og udførelse af sikkerheds- og sundhed, kvalitetssikring og dokumentation.
• Koordinering og udførelse af drift og vedligeholdelses materiale.
• Logistikplanlægning, styring og opfølgning. Tidsplanlægning og koordinering i udførelsesfasen.

Byggeplads
• Registrering og rydning af eksisterende forhold.
• Forureningsundersøgelser af jordbundsforhold.
• Etablering af mulddepot. Fjernelse af kælkebakke og placering af råjord i depot.
• Afdækning, afspærring mv.
• Oprydning og renhold i relation til egne arbejder i fællesarealer.
• Oprydning og renhold i arbejdsområder.
• Minimering af energiforbrug på byggepladsen.

Rydning og opgravning
• Rydning af diverse inventar.
• Rydning af carport.
• Rydning af træer og øvrig beplantning.
• Rømning af muld til depot / bortkørsel af 6000 ton.
• Rydning af befæstelse inkl. Opbygning 1000m2.
• Rydning og bortkørsel af grus opfyld 625 ton.
• Etablering af plantehotel/depot.

Opbygning
• Bundsikring 43 ton.
• Stabilgrus 410 ton.
• Rodvenligt bærelag v. terrasser, græsarmering 47 ton.
• Granitskærver til åben ral-rende 470 ton.

Asfaltarbejder
• Fræsning af eksisterende toplag 1050 m2.
• Nyt slidlag 1090 m2.
• Asfalt på eksisterende opbygning 520 m2, samt asfalt på ny opbygning 130 m2.

Belægning og kanter
• Fliser på forarealer/terrasser 809 m2.
• Chaussesstensvandrende i beton 200 lbm.
• Lægning af granitflise.
• Brosten, 1 række i beton 335 meter.
• Græs- brostensarmering 115 m2.
• Granitkantsten 190 lbm.

Konstruktioner i terræn
• Pergola 5 stk.
• Espalier 8 stk.
• Opførsel af træhegn med låger 276 lbm.

Inventar
• Skraldespand med askebæger 27 stk. Opstilling af bænke 7 stk.
• Affaldssystem 3 stk.

Gartnerarbejder
• Jordbehandling vækstmuld, allétræsmuld og muld fra depot 3985 m3.
• Råjordsløsning, jordregulering og finplanering.

Beplantningsarbejder
• Plantning af 37 træer. Plantning af hæk 853 lbm.
• Buske og slyngplanter stauder. 40 stk. såning af 1068 m2. græs.