Nye buslommer på Trippendalsvej Albertslund

Bygherre: Albertslund kommune
Rådgiver og Ingeniør: Andersen & Grønlund
Årstal: 2018
Entreprisesum: 1.6 mio.

Projektbeskrivelse:

Anlægsarbejdet omfatter etablering udvidelse af 3 eksisterende buslommer og anlæg af en ny buslomme – alle placeret i nordsiden af Trippendalsvej på strækningen mellem Herstedøstervej og Kærmosevej. Ved buslommerne anlægges perron/fortov, og der skal flyttes buslæskurer.
Desuden omfatter arbejdet, på samme strækning, en om disponering af kørebaneafmærkningen så der kan indlægges buslommer markeret ved termoplast i sydsiden af Trippendalsvej.
Arbejdet består af udførelse af jord-, afvandings-, asfalt-, brolægnings- og afstribningsarbejder.

Jordarbejder:
• ca. 380 tons opgravning af muld- og råjord.
• ca. 40 tons opbrudt asfalt.
• ca. 360 m2 opbrudt fortovsbelægning.
• ca. 305 lbm. opbrudt kantsten.
• ca. 265 m2 græs såning.

Belægningsarbejder:
• ca. 270 lbm. kantstensarbejder.
• ca. 400 m2 asfaltarbejder.
• ca. 310 m3 grus arbejder.

Afvandingsarbejder:
• ca. 55 lbm. ledning dim. ø160 mm plastledning.
• ca. 7 vejbrønde.

Øvrige arbejder:
• Kørebaneafmærkning
• Flytning af buslæskurer og busstanderere
• Kabelgravning for el-forsyning til buslæskurer