Teglgårdshusene

Adresse: Birkerød
Byggeherren: LFT Christianslund V ApS
Landskabsarkitekt: Anlægsgartner Gottlieb A/S
Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S
Årstal: 2017
Entreprisesum: 3.5 mio.

Projektbeskrivelse:
1500 m2 nye belægninger, støttemure, trapper og ny plantning.

Belægninger
• Belægning på haveside 600 m2. og bundopbygning.
• Belægning på forsider 1400 m2 og bundopbygning.
• Ramper 90 m2 og bundopbygning.

Asfalt
• Asfalt skæring.
• Nyt slidlag 1250 m2.
• 40m2 tilslutningsfræsning mod eksisterende asfalt.
• Kantfyldning mod kantsten og mur 620 lbm.

Støttemur / Terrænmurer
• Støttemur 366 lbm./204 m2.
• Asfalt skæring.
• Bortkørsel af jord og asfalt.
• 366 m. bundskifte.
• Etablering af 157 m2 mur. (3 skifte i gennemsnit)

Trapper
• 2 stk. trapper 1,25m. bred (36 trin) inkl. Vanger.
• 4 stk. trapper 2 m. bred (12 trin) inkl. Vanger.
• 2 stk. trapper 1,25m. bred (16 trin) inkl. Vanger.

Beplantning
• Plantning af hæk 350 lbm. Bøgehæg.
• Levering og plantning af buske – 250 stk. i eksisterende jordareal.
• Levering og plantning af træer – 11 stk. eksisterende jordareal.
• Græsplæner 2300 m2 ny etablering.

Råjord og muldarbejder
• Grubning og fræsning af eksisterende areal.
• Udlægning af 5 cm. Muldjord. (genbrug fra opholdsarealer)
• Udgravning 150 m2. Udlægning af Faldsand.
• 14090 m2 bund opbygning.