Afledning af regnvand bliver et stort emne for forsyningsselskaber, kommuner og grundejerforeninger de kommende år. Anlægsgartner Gottlieb A/S har løst sådan en opgave for HOFOR.

Tekst af John Bo Northroup

Tiden kalder på flere og flere klimatilpasningsprojekter. Et aktuelt eksempel er en klimaløsning på private fællesveje for HOFOR hos Grundejerforeningen Toftevang i Brønshøj ved København, som Anlægsgartner Gottlieb A/S netop har afleveret.

Anlægsgartner Gottlieb A/S har udført 14 regnog vejbede for forsyningsselskabet HOFOR som bygherre. Regnbede og bassiner er udført med en række komplicerede og tekniske løsninger, som bl.a. gør det muligt at styre, hvornår og hvor meget regnvand, der ledes henholdsvis i bassiner og i kloak. Desuden er anlæggene udført, så bassinerne kan lukkes af ved saltning i vinterperioderne. På den måde forurenes grundvand og jord ikke af salt. Bedene er anlagt med filtermuld og planter, som kan tåle det våde miljø, men også partikler fra de omkringliggende veje.

Anlægsgartner Gottlieb A/S er glad for projektet, der dels bliver kendetegnet ved flotte design på overfladen, dels bliver regnbedene plantet til, så det understøtter biodiversiteten og æstetikken i området.

Kim Mundberg, Salgs- og Driftsdirektør i Entrepriseafdelingen

GODT SAMARBEJDE MED HOFOR

Hvis man spørger forsyningsselskabet HOFOR er der lutter gode skudsmål.

– Anlægsgartner Gottlieb A/S har været gode til at se alternative løsninger. De er meget nøjsomme og præcise, og har sat sig godt ind i materialet, siger Claus Mouritsen, projektleder hos HOFOR. Det er næsten uundgåeligt, at der undervejs i et anlægsprojekt dukker uventede udfordringer op, ikke mindst uventede fund i jorden, og det har Anlægsgartner Gottlieb A/S håndteret godt, lyder det.

– Jeg vil gerne fremhæve regnbedenes funktionalitet. De er udført med meget små marginaler, og det har krævet stor præcision, siger Claus Mouritsen.

OM ANLÆGSGARTNER GOTTLIEB A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S er en af landets større kloak-, by- og landentreprenører med mere end 20 års erfaring. Anlægsgartner Gottlieb A/S løser alt fra små anlægsopgaver til store entreprenør- og kloakprojekter.

Opgaverne spænder fra kloakarbejder, klimatilpasning, brolægning, jord- og gravearbejde til trafiksanering samt pleje og vedligeholdelse. Anlægsgartner Gottlieb A/S har hovedkontor i Skibby med kontorafdelinger i Roskilde og Lystrup.

Firmaet tæller ca. 145 ansatte.