For Anlægsgartner Gottlieb A/S er det en bunden opgave at klimatilpasse og tænke bæredygtighed fra begyndelsen af nye projekter. Kreativ tænkning kan omsætte miljøbevidst tankegang til øget livskvalitet for borgere og for medarbejdere. Svanesøen i Frederiksbro, Hillerød er et godt eksempel.

Anlægsgartner Gottlieb A/S har udført gartnerentreprisen på Frederiksbro parken i Hillerød for MGE Bolig Hillerød fra april 2021- april 2022. En særlig attraktion ved den nye bydel Frederiksbro er den ”Grønne kile”, som er samlingspunkt for beboere i Frederiksbro og borgere i Hillerød. Her udgør Svanesøen en væsentlig del.

Anlægsgartner Gottlieb A/S arbejder målrettet med at skabe rammer og løsninger for den grønne omstilling, der også kommer borgerne til gode og dermed skaber en samfundsmæssig værdi. I Frederiksbro er regnvandet indtænkt på overfladen, og vandet bliver derfor en rekreativ, naturlig og æstetisk ressource i et ansvarligt miljø, der bidrager til øget trivsel for borgere.

Anlægsgartner Gottlieb A/S har bl.a. projekteret og etableret LAR-løsning til håndtering af regnvandet fra ca. 24.500mi form af 6 forbassiner til Svanesøen med en samlet kapacitet på ca. 620m– dimensioneret til at håndtere 5 års hændelser. Men projektet indebar også etablering af bl.a. aktivitets- og lege, og opholdsfaciliteter til borgerne, som en del af sundt miljø og livsstil.

Anlægsgartner Gottlieb A/S fortsætter udvikling af sit bæredygtige mindset

Byggeleder C. Larsen: ”I et projekt med så stort fokus på miljø, har vi haft anledning til at gå dybere i vores bæredygtighedstankegang og se nærmere på vore rutiner. Det har medført, at vores udførende team har fået en større bevidsthed om bæredygtighed, fået indarbejdet nye rutiner og lært, at vi må alle begrænse os i vor adfærd.

Nye rutiner består bl.a. i at:

  • Indtænke nødvendighed, ikke bekvemmelighed allerede inden opstart af projekter.
  • Indtænke scenarier: Hvordan kan vi som entreprenører indgribe mindst muligt i dyrs, beplantnings, jordbundsforhold og borgeres liv, mens arbejdet pågår – og efterfølgende. Herunder skurby, materialevalg og materiel og ikke mindst adfærd i anlægsperiode
  • Opfordre kolleger til at bryde traditionelle rutiner til fordel for bæredygtig tænkning, og have en fortsat dialog med mandskab om bæredygtighed, så alle har samme hensyn og målsætning