Ejby Børnehus

Adresse: Ebbemosevej 1, 4070 Kr. Hyllinge
Bygherre: Lejre Kommune
Rådgiver: Kragh og Berglund Landskabsarkitekter A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: februar 2022 til juni 2022
Entreprisesum: DKK 4 mio.

Resumé

  • Afgravning og bortkørsel af råjord – 1189 ton
  • Muldbearbejdning – 2100 m2
  • Etablering af regnvandsbassin – 800 m2
  • Terrændræn – 166 lbm.
  • Belægningsten i beton i halvforbandt – 455 m2
  • Plantning af 25 store træer, 198 buske og 462
    stauder
  • Etablering af græs – 360 m2
  • Lev. og etablering af div. inventar og legeplads.

Beskrivelse

Ved det nybyggede børnehus i Ejby, har Anlægsgartner Gottlieb etableret et nyt udeområde, efter tegninger fra Kragh og Berglund Landskabsarkitekter.

Udover rydnings- og jordarbejder, har vi udført et gennemgående afvandingsstem der også inkluderer vandleg for børnene i våde perioder, samt grus-, flise- og stenbelægninger.

Desuden beplantninger med store træer, buske samt opsætning af div. legepladsinventar. Levering og montering af legepladsinventar foregik i samarbejde med HAGS A/S, under vores hovedentreprise.