Terrasserenovering Roskilde Idrætspark

Adresse: Rådmandshaven 10

Bygherre: Roskilde Kommune

Rådgiver: COWI

Entrepriseform: Hovedentreprise

Årstal: November 2021 til juli 2022

Entreprisesum: DKK 2,7 mio

Sikkerhedsarbejde: AMK-B

Resumé

 • Optagning og bortskaffelse af eksist. Fliser, jord
  og grus – 160 m2
 • Levering og montering af tagbrønde Ø56 – 6 stk
 • Udlægning af flydespartel – 160 m2
 • Tagmembran – 160 m2
 • Vulkanisering af overpap – 50 stk
 • Levering og montering af Rockwool pladebatts –
  27 m2
 • Levering og montering af flisebelægning på
  flisefødder – 160 m2
 • Laserskæring af logo i fliser – 6 stk.

Projektbeskrivelse

Opgaven omfatter renovering af 160 m2 tagterrasse på stadionbygningen grundet problemer med vandindtrængning i tagkonstruktionen. Først fjernede vi den eksisterende belægning lagt i jord/grus, samt eksisterende tagdækning helt ned til betondækket. Herudover demonterede og bortskaffede vi tagbrønde.

Efterfølgende etablerede vi ny tagdækning, med faldopbygning og fliser på flisefødder. Eksisterende tagafvanding ført under loft demonteres og bortskaffes og der etableres ny tagafvanding under loft. Anlægsgartner Gottlieb har stået for sikkerhed og arbejdsmiljøkoordinering, herunder færdiggørelse af lan for
Sikkerhed og Sundhed, samt sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger.