Etablering af ny gårdhave Geislersgade

Adresse: Geislersgade 1-9, Holmbladsgade 34-38 og Pommernsgade 2-6
Bygherre: Boligforeningen Vibo
Landskabsarkitekt: Gaardrum.dk
Rådgiver: Gaardrum.dk
Årstal: 2018
Entreprisesum: 1.55 mio.

Projektbeskrivelse:
Omlægning af gårdarealerne i boligforeningen VIBO Afd. 810. Geislersgade 1-9, Pommernsgade 2-6 og Holmbladsgade 34-38.

Byggeplads
• El til byggeplads.
• Byggepladsbelysning.
• Vand til byggepladsbrug, skur- og sanitetsvogn.

Rydningsarbejder
• Bortkørsel af beton tegl 6 ton
• Nedrivning og bortkørsel af eksisterende træskure.
• Fjernelse af beton 16 ton
• Bortkørsel af Brandbart affald 25 ton
• Planter og græsarealreal 4 ton.
• Opgravning og bortkørel af overflader, jord og forurenet jord.

Bundsikring og bærelag samt råjord og muldarbejder
• Muldforbedring, eksisterende jord i anlægget
• Udlægning af signalnet.
• Bortkørsel af klasse 2-3 jord ton.

Kloakarbejder
• Tv-Inspektion
• Tørbrønde 2 stk.
• Udskiftning af eksisterende karme, dæksler og riste 6 stk.
• Rep. af eksisterende afløbsanlæg ved strømpeforing og lokal opgravning.

Inventar
• Cykelstativer til 48 cykler. Belægningsarbejder
• Omlægning af eksisterende 30×30 fliser.

Beplantningsarbejder
• Udlægning af rullegræs.
• Plantning af træer, buske, stauder og bunddække.

Tømrer- og snedkerarbejder
• Lukket skur med overdækket cykelparkering og plankeværk

El-arbejder
• Nedtagning af gamle Elinstallationer.
• Lamper og stikkontakter i cykelhalvtag.

Malerarbejde
• Nye skur
• Eksisterende bord og bænkesæt