Fisketorvet Copenhagen

Renovering af 2700 m2 promenade på Fisketorvet Copenhagen Mall, Havneholmen 5, 1561 København.

Adresse: København
Byggeherre: Fisketorvet Copenhagen Mall
Rådgiver: MOE A/S
Årstal: 2017 Entreprisesum: 1.5 mio.

Projektbeskrivelse:

Belægninger
• Optagning af gamle fliser i afgrænsede felter og lægning af nye fliser, 100 mm x 200 mm, egnet til last fra køretøjer.
• Opretning af eksisterende fliser, 100 mm x 200 mm, som afgrænser felter.
• Afrensning/spuling af eksisterende fliser, 100 mm x 200 mm, som afgrænser felter

Plantning
• Omplantning af eksisterende plantecirkler. Råjord og muldarbejder
• Udskiftning af de øverste 0,3 m topjord til sand og muld. 300 mm ren, løsnet råjord (klasse 0/1) med lavt humus- og næringsindhold. Blandes med ca. 50 % 0-4 mm bakkegrus. Jordbrugskalk tilsættes evt. efterfølgende.

Kloakarbejder
• Levering og sætning af liniedræn langs promenade, som ACO Brickslot inkl. jordfugtig beton og rist samt tilslutning til kloak

Inventar
• Levering og opsætning af insekthus og fuglekasser.