Grønjordskollegiet ved DR Byen

Renovering af udearealer på Kollegium for Grønjordkollegiet. Opgaven startede i 2012, hvor vi i samarbejde med kollegiet har rådgivet og udført anlægsarbejder. I efteråret 2015 blev 3 etape af renoveringsarbejderne igangsat og afsluttet i foråret 2016. Sidste etape starter efter planen medio 2017. Udført som hovedentreprise.

Adresse: Grønjordsvej 3, 2300 Kbh.s s
Landskabsarkitekt: Ingen. Idéer og inspiration er sammensat sammen med kunden, hvorefter løsningerne er implementeret af Anlægsgartner Gottlieb A/S.
Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S Entreprise A/S
Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.
Årstal: 2012-2018
Samlet entreprisesum: 12,2 mil.

Projektbeskrivelse:

Rydning
• Fjernelse af buske og træer, som med tiden havde overtaget styringen med beplantningsarealerne.
• Fjernelse af syge træer placeret i Sf-stens parkeringspladser.
• Fjernelse af 240 meter knæksten mur i gennemsnitlig 150 cm højde.

Jordarbejde
• Fjernelse af jord fra knækstens højbede inkl. jordanalyser. Bortkørsel af ca. 3000 tons jord i jordklasse 0,1,2,3 og 4 jord.
• Udgravning til etablering af nye bærelagsopbygninger til fremtidige belægninger.

Kloak og regnvands løsninger
• Renovering af kloakledninger.
• Strømpeforing af kloakrør

Kantsten

• Etablering af nye bed afgrænsninger med granitkantsten i lys portugisisk granit, ca. 270 meter.

Støttemurer og trapper
• 2B støttemurer er sat som afgrænsning mellem gangarealer og parkeringsarealer. Det er samlet etablereret over 100 m2 støttemur.
• Trappe fra parkeringspladser til indgangsdørene ved blokkene er udført i 50x30x14 cm faststøbt i beton.

Belægninger og bærelagsopbygning
• Etablering af bundsikrings- og bærelag under alle nye belægninger. Opbygninger er dimensioneret til trafikklasse.
• Udførsel af græsarmering i Sf-græsarmering og 30x60x8 cm fliser. Samlet er der lagt over 3000 m2 belægning.

Asfalt
• Asfalt reparationer af eksisterende slidlag, hvor der med tiden er opstået slaghuller især efter vinter.

Inventar
• Opsætning af galvaniseret pullerter med reflekser for afspærring af gangarealer med kørsel areal.
• Montering af infotavler.
• Opsætning af cykeloverdækninger m. stativer til over 200 cykler.

Beplantning
• Bøgepur plantet i felter for at bryde de ellers store belægningsarealer. Som bunddække er udlagt dækbark.
• Plantning af Plataner i grøntområde, 15 stk. i str. 10-12 inkl. opbinding og vandingsrør
• Vinterglans og Efeu er plantet som bunddække mod facader, for bedre lysindfald i kollegieværelser. Over 20.000 bunddække planter er plantet.
• Omkringliggende arealer er reetableret med græs.