HF Samvirke, Fælleseje og Skrænten

Adresser: Klausdalsbrovej 269, 2860 Søborg
Bygherrer: Haveforeningerne Samvirke, Fælles Eje og Skrænten.

Landskabsarkitekt og rådgiver: MOE

Årstal: Oktober 2020- Marts 2021

Entreprisesum: 25 mio. DKK

Projektbeskrivelse:
Tilkobling af drikkevands- samt spildevandsledning til eksisterende ledningsnet i tre haveforeninger.

Byggeplads:
• Etablering og rømning af arbejdsplads.
• Færdselsregulerende foranstaltninger.

Rydning- og jordarbejder:
• Optagning og bortskaffelse af eksisterende dræn- og kloaksystem, 750 m.
• Afgravning og depotlægning af råjord og grus, 38.000 ton.
• Opbrydning og bortskaffelse af asfalt, 9.501 m2.
• Bortskaffelse af råjord og grus, klasse 0-1, 20.000 ton.
• Bortskaffelse af jord, klasse 2-3, 3.000 ton.
• Bortskaffelse af jord, klasse 4, 580 ton.
• Indbygning af råjord fra depot, 14.000 ton.
• Styret underboring af tryk- og gravitationsledning Ø50-315, 356 m.
• Optagning og depotlægning af betonbelægningssten, 150 m2.

Afvanding og kloak:
• Etablering af brugsvands- og spildevandsledninger Ø32 PP – Ø315 PP, 9.250 m.
• Etablering af Ø315 PP – Ø600 PP skel- og rensebrønde, 545 stk.
• Etablering af pumpebrønde, Ø1250, 3 stk.
• Drænledninger, Ø110 PP, fuldslidsede, 523 m.
• Etablering af Ø425 PP sandfangsbrønde, 7 stk.
• DTVK TV-inspektion af nyt ledningsanlæg
• Tæthedsprøvning af ledningsnet.
• Målerbrønde i haver, Ø400 PP, 375 stk.
• Trykprøvning af nyt drikkevandsanlæg.
• Skylning/analyse/desinficering af drikkevandsledninger.

Bundopbygning:
• Levering og udlægning af geonet, 12.350 m2.
• Levering og udlægning af 40 cm bundsikring, 12.350 m2.
• Levering og udlægning af 25 cm knust beton, 11.760 m2.
• Udlægning af 15 cm stabiltgrus, 590 m2.
• Kabelophæng af ledning, 320 lbm.

Belægninger:
• Udlægning af nøddesten til grundforstærkning i ledningsgrav 16-32 mm, 1.715 ton.
• Levering og udlægning af asfalt, 7 cm GAB 0, 10.550 m2.
• Levering og udlægning af asfalt, 3 cm AB, 8t, 10.550 m2.
• Levering og udlægning af cirkelbump, 20 km/t, 27 stk.
• Reetablering af betonfliser, 120 m2.