DPU Emdrup – Tagmembran

Projektbeskrivelse

I forbindelse med utætheder i den eksisterende tagmembran og omkring murkroner, har Anlægsgartner Gottlieb udskiftet tagmembran og repareret murkroner samt anlagt Sedumtag. Herudover er der lagt isolering ind, så bygningen opfylder kravet til isoleringsværdi. Der er derudover udskiftet/renoveret linjedræn og drænbrønde.

Adresse: Tuborgvej 164, København NV

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Landskabsarkitekt og rådgiver: H+ Arkitekter og Cubic Group

Udførelsesperiode: Januar2021 – september 2021

Entreprisesum: DKK 4,2mio.

Rydning- og jordarbejder:

 • Afrømning af belægning til depot, 850 m2
 • Afrømning af grus under belægning (10-15 cm), 107 m3
 • Bortkørsel af jord, 300 m3
 • Jordprøver til miljøanalyse, 4 stk.

Afvanding fra membran

 • Demontering af afløb, samt montering af nye afløb, 10 stk.
 • De- og genmontering af eksisterende linjeafløb langs bygning, 45 m

Elarbejde og sikkerhed

 • De- og genmontering af stål-pullerter, heraf 4 stk. til belysning samt 3 stk. spærring

Inddækninger og murkroner

 • Demontering af inddækninger ved ovenlys, både trekantede og runde, samt ved eksist. bygninger, 190 lbm
 • Levering og montering af inddækninger ved ovenlys, både trekantede og runde, samt ved eksist. bygninger, 190 lbm
 • Demontering, og montering, af murkroner, som genbruges fra depot, 125 lbm
 • Levering og montering af alulister, 200 lbm

Intensivt grønt tag

 • Eksisterende isolering fjernet og bortskaffet, 1.500 m2
 • Reparation af eksisterende membran, 400 m2
 • Udlægning af isolering i 30 mm, 1.500 m2
 • Udlægning af isolering i 50 mm, 1.500 m2
 • Udlægning af kileskåret isolering, 1.500 m2
 • Udlægning af drænplader, 1.500 m2
 • Udlægning af filterdug, 1.500 m2
 • Udlægning af tæt membran i 2 lag, 1.500 m2
 • Udlægning af Leca nødder, 1.500 m2
 • Etablering af sedumtag, 1.500 m2
 • Reparation af eksisterende membran, 200 m3
 • Udlægning af isolering i 30 mm, 850 m2
 • Udlægning af isolering i 50 mm, 850 m2
 • Udlægning af kileskåret isolering, 850 m2
 • Udlægning af tæt membran i 2 lag, 850 m2
 • Udlægning af filterdug, 1.000 m2
 • Udlægning af grus under belægning, 43 m3
 • Udlægning af belægning fra depot, 850 m2