DPU Emdrup – Tagmembran

Projektbeskrivelse

I forbindelse med utætheder i den eksisterende tagmembran og omkring murkroner, har Anlægsgartner Gottlieb A/S udskiftet tagmembran og repareret murkroner samt anlagt Sedumtag. Herudover er der lagt isolering ind, så bygningen opfylder kravet til isoleringsværdi. Der er derudover udskiftet/renoveret linjedræn og drænbrønde.

Adresse: Tuborgvej 164, København NV

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Landskabsarkitekt og rådgiver: H+ Arkitekter og Cubic Group

Udførelsesperiode: Januar2021 – september 2021

Entreprisesum: DKK 4,2mio.

Rydning- og jordarbejder:

 • Afrømning af belægning til depot, 850 m2
 • Afrømning af grus under belægning (10-15 cm), 107 m3
 • Bortkørsel af jord, 300 m3
 • Jordprøver til miljøanalyse, 4 stk.

Afvanding fra membran

 • Demontering af afløb, samt montering af nye afløb, 10 stk.
 • De- og genmontering af eksisterende linjeafløb langs bygning, 45 m

Elarbejde og sikkerhed

 • De- og genmontering af stål-pullerter, heraf 4 stk. til belysning samt 3 stk. spærring

Inddækninger og murkroner

 • Demontering af inddækninger ved ovenlys, både trekantede og runde, samt ved eksist. bygninger, 190 lbm
 • Levering og montering af inddækninger ved ovenlys, både trekantede og runde, samt ved eksist. bygninger, 190 lbm
 • Demontering, og montering, af murkroner, som genbruges fra depot, 125 lbm
 • Levering og montering af alulister, 200 lbm

Intensivt grønt tag

 • Eksisterende isolering fjernet og bortskaffet, 1.500 m2
 • Reparation af eksisterende membran, 400 m2
 • Udlægning af isolering i 30 mm, 1.500 m2
 • Udlægning af isolering i 50 mm, 1.500 m2
 • Udlægning af kileskåret isolering, 1.500 m2
 • Udlægning af drænplader, 1.500 m2
 • Udlægning af filterdug, 1.500 m2
 • Udlægning af tæt membran i 2 lag, 1.500 m2
 • Udlægning af Leca nødder, 1.500 m2
 • Etablering af sedumtag, 1.500 m2
 • Reparation af eksisterende membran, 200 m3
 • Udlægning af isolering i 30 mm, 850 m2
 • Udlægning af isolering i 50 mm, 850 m2
 • Udlægning af kileskåret isolering, 850 m2
 • Udlægning af tæt membran i 2 lag, 850 m2
 • Udlægning af filterdug, 1.000 m2
 • Udlægning af grus under belægning, 43 m3
 • Udlægning af belægning fra depot, 850 m2