Hjortespringvej

Adresse: Hjortespringvej, Herlev
Bygherre: Herlev Kommune
Rådgiver: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: Oktober 2022 til April 2023
Entreprisesum: DKK 2,5 mio
Sikkerhedsarbejde: AMK-B

Resumé

  • Opbrydning og bortkørsel af eksisterende asfalt og belægning – 365 m2
  • Jordhåndtering af kl. 0-4 jord, inkl. bortkørsel eller genindbygning – 670 ton
  • Etablering af nye brønde Ø315 – 6 stk
  • Etablering af nye kloakledninger Ø160 – 35 lbm.
  • Etablering af bundopbygning til vej, cykelsti og fortov – 200 m2
  • Etablering af kantsten/brosten – 137 lbm.
  • Etablering af asfaltbelægninger – 880 m2 GAB og slidlag
  • Signalarbejder, etablering, tilkobling, flytning og lign.
  • Kørebaneafmærkning

Beskrivelse

For Herlev Kommune har Anlægsgartner Gottlieb A/S udført udvidelse af Hjortespringvejs tilkørsel med en ekstra vejbane mod Gladsaxe adskilt af et helleanlæg.
Herudover er der etableret en ny cykelsti og nyt fortov. Dette inkluderer også etablering af bundopbygning og belægning.

Desuden er der etableret kloakering og vejafvanding i form af 4 snydebrønde, lægning af 35 m. Ø160 stikledning og 2 nedløbsbrønde.

Arbejdet omkring Hjortespringvej var udfordret af den tætte trafik omkring arbejdsområdet, ligesom cyklister og fodgængere også skulle ledes udenom arbejdsområdet. Dette blev løst ved udarbejdelsen af en grundig skilteplan, og afspærring med N42, samt betonværn mellem cykelsti og kørebane.