AAB 47, Skovlunde

Adresse: Lundebjerggårdsvej 206 m.fl. Skovlunde
Bygherre: AAB, afdeling 47
Rådgiver: Silberg Rådgivende Ingeniører A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: 2022 til 2023
Entreprisesum: DKK 13 mio.
Sikkerhedsarbejde: AMK-B

Resumé

 • Strømpeforing Ø100-Ø400 – 554 stræk, i alt 5,5 km.
 • Adskillelse og udskiftning af renselemme på indvendige faldstammer, enkelte i krybekælder – 200 stk.
 • Stikåbninger og snutskæringer – 600 stk.
 • Kantlimninger/grenforstærkninger – 300 stk.
 • Rodskæring – 47 stk.
 • Renovering af hovedbrønd Ø1000 -120 stk.
 • Udskiftning af sandfangsbrønde Ø315 – 150 stk.
 • Bortkørsel af jord, kl. 2/3 – 550 ton
 • Rottespærring – 36 stk.
 • DTVK inspektion af alle forede og gravede ledninger
 • Reetablering af overfladearbejde efter endt arbejde

Beskrivelse

Anlægsgartner Gottlieb har på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde foretaget en totalrenovering af boligforeningens omfattende kloakanlæg. Arbejdet var fordelt på 8 boligblokke, og udført både ved opgravning og strømpeforing. I alt er der udført 5,5 km.
Strømpeforing og renovering af 120 hovedbrønde.

Alt arbejde der udført i haverne, hører til lejlighederne i stueetagen, og derfor har det krævet en del koordineringsarbejde og samarbejde med beboerne i foreningen. Vi har i en del af haverne måtte rydde noget af det eksisterende beplantning og belægning, denne er selvfølgelig reetableret inden opgavens afslutning.

Der er foretaget DTVK-optagelser af det færdige kloakarbejde. Alt strømpeforingsarbejde er udført i henhold til Kontrolordningen for Ledningsrenovering, og der er udtaget prøvestykker af 15% af det strømpeforede kloakanlæg.

Vi havde AMK-B rollen på sagen, og der er afholdt sikkerhedsmøde hver anden uge, og der har været meget sikkerhedsarbejde med udgravninger mere end 170 cm. dybe. Alle disse har været afstivet med københavnerspuns. Herudover har der været en risiko for arbejde med kemi, i forbindelse med strømpeforingsarbejder, og her har vores medarbejdere altid adgang til de nødvendige værnemidler og ikke mindst vores kemiske APV.