Hvidovre hospital – Region Hovedstaden

Parkering anlæg på tag

Adresse: Kettegårds alle 30, Hvidovre
Rådgiver: Schønherr Landskabsarkitekt Årstal: 2016
Entreprisesum: 7.3 mil.

Projektbeskrivelse: P-Anlæg på tag.

Rydning, Belægningsarbejde og Jordarbejde.

• Rydning af 2490 ton eks. jordopbygning på tag til top af eks. membran
Jord bortkøres til deponi ud fra klassificerings rapport.
• Rydning af 6785 m2 eks. kanter, belægninger, drænslanger, bortskaffelse af 205 m2 asfaltslidlag
• Fældning og bortskaffelse af træer og buske og anden beplantning.
• Levering og udlægning af Drænbakke, 30 mm drænplade med høj trykstyrke, beskyttelsesdug, som PV over drænbakke i belægning.
• Levering og udlægning af 3980 ton drænskærver 2/5 mm i varierende tykkelse max 140 mm.
• Udlægning af 2105 ton speciel jord til taghaver til intensive haver

Etablering af nye afvandings-/drænbrønde:
• 82 stk. nye brønde, karm og dæksel etableres og indreguleres.

Belægning:
• 242 m2 asfalt slidlag 30 mm
• 3551 m2 betonbelægningssten tykkelse 60 mm
• Termoplast markering af P-båse, Hajtand, Pilemarkering m.m.

Afvanding:
• 69 lbm. Liniedræn, 150 mm med galvaniseret rist
• 580 lbm. Specielt designet betonvandrender

Inventar:
• Levering montering og opsætning af LED lysskinner,
• Trafikskilte, træderiste, kantværn og autoværn.
• Bom med højdebegrænsning, 2,1m og knækled.

Beplantning:
• Græssåning 3020 m2
• Pleje af græs ih.t PGO. På alle ny og eks. Græsarealer
• Træer plantning af 60 træ 175 til 200 cm
• Såning af 480 m2 staudegræsser
• Lægning af 9000 stk. Blomsterløg

Andre ydelser:
• Drypvandes system på 2830 m2
• Brandtrappe.
• Pleje af planter og græs iht. PGO