Kokkedal Skole

Adresse: Holmgårdsvej 101, 2980 Kokkedal
Bygherre: Fredensborg Kommune
Rådgiver: Klaus Nielsen, Rådgivende Ingeniørfirma
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: Maj 2022 – oktober 2022
Entreprisesum: DKK 2,8 mio.

Resumé

  • Afgravning af jord kl. 0-4 – 1.000 ton
  • Fældning af 19 træer
  • Nyplantning af 18 træer (3 meter høje)
  • 105 m2 asfalt opgraves og bortkøres
  • Levering og indbygning af bundsikring og stabilgrus – 1963 ton
  • Etablering af asfaltbelægning – 1400 m2
  • 35 m. L-elementer ved niveauspring

Beskrivelse

Efter en omfattende renovering af udearealerne på Kokkedal Skole, blev bygherre opmærksom på at der ikke var de nødvendige brandveje.

I den forbindelse har Anlægsgartner Gottlieb A/S etableret forbedring af beredskabsadgangen til skolen, med en udvidelse af brandveje på 10 forskellige områder af Kokkedal Skole. De nye brandveje etableres i asfalt, med vendepladser/tilkørsler og holdepladser for beredskabskøretøjer, enkelte eksisterende brandveje udvides og herudover laves der enkelte tilføjelser til eksisterende afvandingssystem.

Vores arborister har i forbindelse med etableringen af brandvejene fældet 19 træer for at arbejdet kan lade sig gøre, hvorefter vores anlægsgartnere har plantet 18 som erstatning.