Torveporten, legeplads og P-plads

Adresse: Torveporten 9, 2500 Valby
Bygherre: Københavns Kommune
Rådgiver: Hvidt Landskab ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: Maj 2022 – oktober 2022
Entreprisesum: DKK 2,5 mio.

Resumé

  • Opgravning og deponering af jord (kl. 1-4) – 390 ton
  • Opbrydning, affræsning og bortskaffelse af asfalt – 8 ton
  • Betonkantsten opbrudt og bortskaffet – 70 lbm.
  • Levering af bundopbygning – 682 ton
  • Etablering af asfalt (GAB og AB) – 720 m2
  • Betonkantsten sat i beton, i alt 115 lbm.
  • Græs og hybridgræs etableret – 200 m2
  • Levering og opsætning af legepladsinventar

Beskrivelse

Ved specialskolen på Torveporten i Valby, har Anlægsgartner Gottlieb A/S stået for rydning og bortskaffelse af eksisterende legeplads, herunder legeredskaber og sandkasser. Herudover har vi ryddet og bortskaffelse af belægninger og bærelag, herunder asfalt, faldgummi og trædæk.

Anlægsgartner Gottlieb har herudover etableret ny p-plads, diverse belægninger, trædæk, asfalt, jordudlægning,  græsarealer, samt beplantning og plantekasser. Ligesom der er etableret legeplads bl.a. faldgummi, boldbur, balanceleg og ombygning af klatreredskab.