Mosehøj og Smørmosen

Adresse: Sydmarken 47 og Klausdalsbrovej 294, 2860 Søborg
Bygherre: H/F Mosehøj og H/F Smørmosen
Rådgiver H/F Mosehøj: Moe A/S, Lene Bisballe – tlf. 25400222
Rådgiver H/F Smørmosen: Rambøll, Asker Hardenberg – tlf. 51610489
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: Oktober 2021 til juli 2022
Entreprisesum: DKK 34 mio
Sikkerhedsarbejde: AMK-B på begge sager

Resumé

 • Etablering af grundvandssænkning til Smørmosen
 • Etablering af 2976 lbm hovedkloak Ø160-Ø315
 • Etablering af 2600 lbm kloakstikledninger Ø110-Ø160
 • Etablering af 2600 lbm vandstik til kolonihaver
 • Etablering af 2976 lbm hovedvandledninger Ø32-90
 • Etablering af 253 vandmålerbrønde
 • Etablering af 311 spulebrønde Ø315-1000
 • Etablering af ny Ø1250 pumpestation inkl. styring
 • Bortkørsel af 34.088 tons råjord og grus klasse 0-4, inkl. håndtering af våd jord, inkl. erstatning ved friktionsfyld
 • Afgravning, depotlægning og genindbygning af 25.270 tons
  råjord
 • Bundopbygning og udlægn. af leret vejgrus – 9.038 m2
 • Levering og etablering af GAB 0, samt PA – 5.038 m2

Beskrivelse

H/F Mosehøj:

Anlægsgartner Gottlieb A/S havde hovedentreprisen på etableringen af kloak og vandledningerne i H/F Mosehøj. Entreprisen inkluderede etablering af
spildevandskloakering og vandforsyning, herunder jordarbejder, håndtering af eksisterende ledninger og reetablering af grusveje og belægninger.

Arbejdet var udfordret af manglende plads, hvilket besværliggjorde arbejdet en del, men vi løste opgaven med stor fokus på arbejdsmiljøet for vores
medarbejdere. Området var præget af meget højt grundvand, 50 cm. under terræn, så arbejdet indebar meget håndtering af grundvand og våd jord, samt
afstivning af ledningsgrave med gravekasser.

I alt omfattede projektet hovedledninger og tilkoblinger til 115 kolonihavehuse, samt fælleshuset.

H/F Smøremose:

I samarbejde med Rambøll har Anlægsgartner Gottlieb A/S etableret kloak- og vandledninger i Haveforeningen Smørmosen.

Der er etableret hovedledninger i vejene, samt stikledninger og skelbrønd, 1 m. ind på havelodderne. Matriklen er belastet med høj grundvandsstand, som
krævede høj grad af grundvandssænkning med sugespidsanlæg. Den primære del af kloakanlægget blev udført ved gravitation og alle vandledninger er svejst
med elektrodesvejsning i samarbejde med Scanpipe.

For begge sager:

I begge projekter var der gravedybder ned til 5,5 meters dybde og dybe udgravninger blev afstivet med gravekasser.

Anlægsgartner Gottlieb A/S varetog AMK-B arbejdet på sagen, og faciliterede sikkerhedsmøder hver anden uge, samt ugentlige runderinger på begge sager.

Projekterne indebar også en tæt kommunikation med beboerne i haveforeningerne, der imens arbejdet foregik, ikke havde adgang til området. For at holde
den gode kommunikation inviterede vi til infodage – hvor beboerne kunne komme forbi og se hvordan arbejdet skred fremad, uden at gå på kompromis med
sikkerheden.