Ombygning af Viby stationsplads

Adresse: Viby Sjælland.

Landskabsarkitekt: Schønherr

Rådgiver: Andersen & Grønlund

Byggeherre:
Roskilde kommune

Årstal: 2017

Entreprisesum: 4.0 millioner kr.

Projektbeskrivelse:

Roskilde Kommune har besluttet at ombygge stationspladsen i Viby Sjælland. Pladsen skal fra hvor der primært færdes køretøjer nu ombygges til en plads hvor der primært færdes gående. Det planlagte anlæg er projekteret med udgangspunkt i at skal være smukt og funktionelt, nem og behagelig at færdes på for de gående. Der skal således være plads til at gå, at slentre, at kigge, at stoppe op, at vente på bussen og at sludre.

ARBEJDSPLADS MV
• Etablering, drift og rømning af arbejdsplads, Kvalitetssikring og Trafikregulerende.
• Beskyttelse af træer og anden bevoksning.

JORDARBEJDER
Opbrydnings-arbejder
• Fjernelse af færdselsskilte.
• Skæring af asfalt.
• Opbrydning af asfalt, granitchaussésten, betonfliser/betonbelægningssten ca. 560 m2.
• Af fræsning af eksisterende afstribning.
• Rydning af buskads, træer, hække, rødder og stød mv.

Råjordsarbejde 

• Ren jord / muld afgraves og bortskaffe 125 ton.
• Lettere forurenet jord bortskaffes 400 ton.
• Kraftigt forurenet jord bortskaffes 40 ton.
• Græs at lever og udså i fuger i græsarmering m2 45.
• Levering og indbygning af dokumenteret ren råjord m3 14.

AFVANDINGSARBEJDE

Vejbrønde, Stikledninger m.v.
• Vejbrønde Ø315 pvc leverede og sat i belægningsstensareal, inkl. rist og tilslutning af stik.
• Vejdræn lagt nedgravet.
• Levering og lægning af stikledninger Ø160 U-PVC-tilslutninger til nyt/eksisterende. kloaksystem
• Højde regulering af eksisterende. brønde – alle dimensioner.
• Tilslutning af ø160 mm plastledning til eksisterende. Betonbrønd ved på boring med Forsheda-
muffe.

Belægninger
• Planum at regulere og komprimere m2 800.
• 100-150 mm SGII at levere og indbygge under gangarealer ved stationspladsen m2 380.
• 250 mm SGII at levere og indbygge under gangarealer m2 150.
• 200 mm SGII at levere og indbygge under kørearealer m2 100.
• 150 mm bundsikringsgrus, BSG under gangareal at levere, udlægge, komprimere ved plantehuller m2 185.
• 300 mm BSG at levere og indbygge under kørearealer.
• 250 mm drænmix (0-32 mm) leverede og indbygge under gangarealer. m2 160.
• 35 mm SMA (mod.) at levere og udlægge på kørebane m2 165.
• Asfaltkantfyldning mod affaset kantsten ved kørebaneareal omfattende. 110 mm GAB I og 200 mm stabilt grus.
• Kløvet granitkantsten sættes i beton, inkl. betonfundament.
Efter sætning affases kantstenene 3 x 3 cm ved savning og jetbrænding lbm. 35.
• Kløvede granitkantsten (genbrug) at sætte i beton, inkl. betonfundament. lbm. 20.
• Betonbelægningssten klostersten at levere og lægge i gangarealer i grus m2 310.
• Permeable betonbelægningssten klostersten lægges i gangarealer m2 80.
• Kløvede granitchaussésten at levere og sætte i område på stationspladsen m2 60.
• Permeable betonbelægningssten, SF-sten, at lægge i skærver, m2 120.
• Afstribning permanent med hvid Thermo-plast, Bred punkteret kantlinje, Bred punkteret kantlinje, Handicapsymboler mv.
• Stålkant cortensstål, t=6 mm, h=150mm at levere og sætte med spyd som adskillelse mellem belægningstyper på stationspladsen lbm. 70.

Inventar
• Levering af div. skilte og opsætte 12 stk.
• Sidde-plinte opsættes stk. 30

Plantning
• Opbygning af plantehul inkl. levering og montering af vækstcellesystem, vandings- og luftningselementer inkl. dæksler, membran, rodbarriere, vækstmedie, alle træsmuld, skærver.
• Levere og plante af 402 stauder.
• Levere og plantning af 10 stk. Højstam. 20-25 cm, ekstra omplantet.

Belysningsarbejde
Belysningsmast inkl. armatur og lyskilde, High Light mast med 3 spots, H=7000mm, 6 stk.